Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Spotkanie przełożonych

W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbyło się w Domu generalnym w Lubaniu kolejne spotkanie formacyj...

Pijarskie pierogi

Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty jeleniogórskiej, jeśli idzie o sakrament pokuty, korzyst...

Dzień skupienia

W sobotę 20 listopada 2021 roku w ramach diecezjalnej formacji osób konsekrowanych odbył się kolej...

Spotkanie kobiet

„Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku”  taki temat towarzyszył spotkaniu kobiet w lubańskim klas...

ZOBACZ I MÓW

Pod takim hasłem odbył się w Legnicy 36 Światowy Dzień Młodzieży na szczeblu diecezjalnym, który j...

Spotkaliśmy Jezusa

Tegoroczny Tydzień Misyjny obchodzony pod hasłem: "Spotkaliśmy Jezusa, więc Głosimy!", był czasem ...

,,SOLI DEO”

"Soli Deo" - jedynemu Bogu – pod takim hasłem 13 listopada br. odbyła się w auli Wyższego Seminari...

Kobieta nauczycielką miłości

23 października 2021 roku w Osłej odbyło się kolejne już IV Diecezjalne Spotkanie Kobiet, którego ...

Z wdzięczną pamięcią

W takim duchu w dniach od 18 do 20 października przełożona generalna wraz z wikarią i przełożoną r...

Poświęcenie relikwiarza

Dnia 16 października 2021 w kaplicy zakonnej sióstr magdalenek od pokuty w Nowogrodźcu, podczas Ms...

Dzień Papieski w Nowogrodźcu

Z okazji XXI Dnia Papieskiego, obchodzonego 10 października pod hasłem „Nie lękajcie się” odbył si...

Spotkanie formacyjne

W dniach 8-9 października 2021 r. w Domu generalnym w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie formacy...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5