Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Dzień wspólnoty

Corocznie odprawiane rekolekcje w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokut...

Dzień osób konsekrowanych

Z całym Kościołem powszechnym w katedrze legnickiej świętowano 2 lutego Dzień Osób Życia Konsekrow...

Nietypowy Jubileusz

31 stycznia 2019 r. obchodzono 10.rocznicę Sakry Biskupiej bpa Marka Mendyka. Tegoroczne obchody m...

Piękny dzień

Siostry wspólnoty lubańskiej pracujące w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt, wykorzystując wolny d...

Kolęda w Ognisku Wychowawczym

Wieczorem 24 stycznia w Ognisku Wychowawczym prowadzonym przez siostry magdalenki w Lubaniu miała ...

Ferie w klasztorze

W niedzielę 27.01.2019 r wiele dzieci i młodzieży z naszej diecezji rozpoczynało ferie zimowe. Dzi...

Wizyta duszpasterska

W niedzielę Chrztu Pańskiego, dnia 13 stycznia, która zamyka w roku liturgicznym czas Bożego Narod...

Spotkanie Noworoczne w WSD

Jak każdego roku w Seminarium Duchownym w Legnicy spotkali się z okazji Nowego Roku przedstawiciel...

Siostry w Orszaku

6 stycznia w ponad 750. miejscowościach Polski odbył się Orszak Trzech Króli. To już po raz siódmy...

W duchu wdzięczności

Kończący się rok 2018 był okazją do refleksji nad mijającym czasem, ale także podsumowania tego, c...

Przy żłóbku i przy krzyżu

W takim temacie siostry przełożone wspólnot magdaleńskich przeżywały formacyjne spotkanie, które n...

Dzieliły czas z drugim człowiekiem

Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty jeleniogórskiej kolejny raz zaangażowały się w przygotow...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]