Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Siostry na Apelu

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, jak w każdej innej polskiej szkole,  d...

Ja –Ewa

9 listopada w godzinach wieczornych, po diecezjalnym dniu skupienia w Osłej, odbyło się pierwsze s...

Siostry na spektaklu

Siostry magdalenki od pokuty wspólnoty w Lubaniu wybrały się  dnia 4 listopada br. w godzinach pop...

Modlimy się za zmarłych

U początku tego miesiąca 1 – w Uroczystość Wszystkich Świętych i 2 – wspomnienie wszystkich wierny...

Matka Maria Paula Andrzejewska

W listopadowej zadumie wszyscy wspominamy tych, którzy zakończyli już swoją pielgrzymkę na ziemi. ...

Wspomnienie o. Marka

13 października 2018 roku w WSD w Legnicy, w 10. rocznicę śmierci, wspominano osobę ks. Marka Adas...

Została poślubiona

7 października 2018 roku to dzień wielkiej radości w całym Zgromadzeniu sióstr magdalenek od pokut...

Spotkanie z Nuncjuszem

Siostry wspólnoty legnickiej wraz z przełożoną generalną Zgromadzenia - s. Gabrielą Kępą, uczestni...

Dwieście Pięknych

Ponad dwieście kobiet zgromadziło się 20 października na pierwszym diecezjalnym dniu skupienia w r...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]