Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Pięćdziesiąt lat kapłaństwa

Taki właśnie Jubileusz przeżywał 27 maja 2023 roku Ksiądz Józef Adamowicz-  Proboszcz lubańskiej p...

Rekolekcje zakonne

Rekolekcje zakonne to czas ożywienia w miłości do Jezusa, która pociągnęła siostry na drogę życia ...

Dzień skupienia kobiet

„Bądź mądra i wierna w codzienności” – to temat VI dnia skupienia kobiet diecezji legnickiej, któr...

Dzień wspólnoty

Doroczne rekolekcje zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Magdalenek od Pokuty poprzedza zawsze tzw. dzień...

Odwiedziny na Jasnej Górze

Stało się już tradycją, że co roku radne generalne Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty...

Nowy biskup pomocniczy diecezji legnicki…

W sobotę, 15 kwietnia w legnickiej katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła miała miejsce ur...

 Ekstremalna Droga Krzyżowa

W sobotę 1 kwietnia br., przed Niedzielą Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową, odbyła się Ekstre...

Spotkanie kobiet

Dnia 1 kwietnia 2023 r. w jeleniogórskim klasztorze Sióstr magdalenek od pokuty odbyło się kolejne...

Miejska Droga Krzyżowa

31 marca br., w piątkowy wieczór odbyło się w Legnicy nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Zgromadziło się...

Spotkanie formacyjne dla Sióstr Przełożo…

W dniach 24-26 marca 2023 r. w Domu generalnym Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu odby...

V Sympozjum katechetyczne

W sobotę 18 marca 2023 r. odbył się wielkopostny dzień skupienia dla katechetów diecezji legnickie...

Wielkopostny dzień skupienia

18 marca przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Legnicy odbył się wielkopostny dzień skupienia dl...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5