Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Być Kobietą…

8 marca w Domu Słowa odbyło się spotkanie kobiet diecezji legnickiej. Wydarzenie zorganizowane zos...

Rekolekcje parafialne

Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty lubańskiej uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych, kt...

Nowy biskup pomocniczy diecezji legnicki…

Ks. Piotr Wawrzynek, dotychczasowy proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy, zo...

Recital Garricka Ohlssona

26 stycznia siostry wspólnoty legnickiej razem z całą ekipą diecezjalnego Domu Słowa wysłuchały ko...

Święto osób konsekrowanych

Każdego 2-go dnia miesiąca Grupa Modlitewna św. Jana Pawła II przy jeleniogórskiej bazylice spotyk...

Spotkanie przełożonych

Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty kilka razy w roku spotyka się ...

Dzień Życia Konsekrowanego

Św. Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego w Święto Ofiarowania Pańskiego 2 lu...

Będzie winda

Po świętach Narodzenia Pańskiego rozpoczęły się w Lubaniu, w Domu Generalnym sióstr magdalenek od ...

Kolęda u sióstr w Legnicy

Dnia 15 stycznia 2023r. bp Andrzej Siemieniewski nawiedzał z wizytą duszpasterską i błogosławieńst...

Kolędowanie Towarzystwa Przyjaciół WSD

15 stycznia 2023r. w legnickim Domu Słowa odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe Towarzystwa Przy...

Wspomnienie o Benedykcie XVI

W dniach 23-24 września 2011 wraz z siostrą Magdaleną miałam zaszczyt gościć w Seminarium Duchowny...

Spotkanie formacyjne dla kobiet

Dnia 14 stycznia 2023 r. w jeleniogórskim klasztorze sióstr magdalenek od pokuty odbyło się kolejn...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5