Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Spotkania dla kobiet w klasztorze

W klasztorze w Lubaniu ruszył cykl spotkań dla kobiet powyżej 30 roku życia pod hasłem „ Bądź silna”....  [WIĘCEJ]

Środa Popielcowa

Siostry magdalenki wszystkich wspólnot wzięły udział we Mszy św. w Środę Popielcową...  [WIĘCEJ]

Lutowe dni skupienia dla dziewcząt

„Spokojnie o emocjach”- to hasło lutowych dni skupienia dla dziewcząt...  [WIĘCEJ]

Nowenna do św. Bakhity

Od 30 stycznia siostry magdalenki we wszystkich swoich wspólnotach rozpoczęły Nowennę do św. Bakhity...  [WIĘCEJ]

Kolędnicy na ul. Wrocławskiej 17

Wspólnotę magdaleńską nawiedzili KOLĘDNICY z okolic naszego miasta...  [WIĘCEJ]

Siostry magdalenki w Kamenz

wyjazd 25 listopada 2017 roku sióstr magdalenek do Kamenz w Niemczech...  [WIĘCEJ]

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]