Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

O. Szustak w katedrze legnickiej

W dniach od 9 do 11 października br. w katedrze legnickiej odbyły się niecodzienne rekolekcje skie...

Inauguracja w legnickim WSD

7 października 2019 roku, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, odbyła si...

Ponowne „TAK” S. Elżbiety

5 października br. we wspólnocie sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze miała miejsce piękna...

Wszystkie drogi do Częstochowy....

Dnia 28 września s. Bogusława i s. Dorota wyruszyły na Pielgrzymkę do Mariabuchen, miejscowości zw...

Monstrancja Królowej Pokoju

W dniach od 20 do 27 września 2019 r. w Katedrze Wrocławskiej gościła Monstrancja Królowej Pokoju...

"Polska pod Krzyżem" w Lubaniu

Zaproszenie do osobistego nawrócenia i odnowy wiary, jakim była ogólnopolska inicjatywa „Polska po...

Początek cyklu „zaCHWYTÓW”

Wrzesień to miesiąc początku nie tylko roku szkolnego, ale również roku formacyjnego. W domu w Jel...

„Polska pod Krzyżem” w Legnicy

14 września niemal każda parafia legnicka w łączności z ogólnopolską inicjatywą modlitewną „Polska...

Nadzwyczajni szafarze

14 września w sanktuarium św. Jacka w Legnicy zgromadzili się szafarze oraz siostry zakonne pełnią...

Wrocław „Pod Krzyżem”

14 września odbyło się wielkie wydarzenie w całej Polsce. Polska pod Krzyżem . Jednocząc się ducho...

„Malinowa” wycieczka

Takim określeniem mogą opisać wycieczkę w niedzielne popołudnie 16 września siostry magdalenki z o...

Nie tylko o przebaczeniu

W ramach formacji permanentnej w domu generalnym sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu w dniach 3 ...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]