Spotkanie kobiet w Legnicy

Spotkanie kobiet w Legnicy

Rok formacyjny 2023/2024 w Diecezjalnym Duszpasterstwie Kobiet im. Św, Rity zakończył się wraz z VI spotkaniem, poświęconym uzdrawiającemu działaniu mocy Bożej w życiu kobiet. Łącznie, z pielgrzymką na Jasną Górę, dwoma dniami skupienia w Osłej i dniem kobiet świętowanym w Domu Słowa, Duszpasterstwo zorganizowało 10 wydarzeń formacyjnych. Spotkanie, które miało miejsce 21 czerwca, skupiło się wokół biblijnej postaci kobiety uzdrowionej przez Jezusa w szabat, po 18 latach jej niedoli. Wydarzenie to opisane jest w Ewangelii wg. św. Łukasza (13, 10-17). Tytuł spotkania brzmiał: „Córka Abrahama – Kobieta strażniczką szabatu!” Natomiast praca w grupach opracowana do tej ewangelii nosiła tytuł: „Córka Abrahama – wyzwolona z niemocy! Czas na relacje!” Temat kobiety uzdolnionej do budowania pięknych relacji, po wielu latach niemocy, podjęty został na sposób modlitewny w adoracji Najświętszego Sakramentu, a także w konferencji o. dra Tomasza Skibińskiego OFM. Natomiast praca w grupach dała paniom oczekiwaną sposobność do dzielenia się doświadczeniem życiowym w świetle Słowa Bożego. Panie szczególnie podkreślały znaczenie tego elementu w formacji. Uczestniczki zaznaczały, że comiesięczne spotkania są bardzo potrzebne, by bardziej świadomie i mądrze przeżywać codzienne relacje: z Bogiem, z ludźmi i ze sobą samą. Należy dodać, że w centrum spotkania była Eucharystia, sprawowana przez o. Tomasza. Całością organizacji zajęła się s. Ewa i Jola Urbańska. Kolejne spotkanie już po przerwie wakacyjnej.