Wędrówka szlakiem biblijnych kobiet

Wędrówka szlakiem biblijnych kobiet

Na kolejnym formacyjnym spotkaniu dla kobiet w lubańskim domu zakonnym Sióstr magdalenek od pokuty, zebrało się w piątkowe popołudnie 28 czerwca dziewięć pań z Lubania i okolic. Tym razem uczestniczki wędrując szlakiem biblijnych kobiet zatrzymały się przy Judycie, bohaterce Starego Testamentu. W programie spotkania był czas na wspólną modlitwę, dzielenie się doświadczeniem przeżywania wiary w codzienności oraz poczęstunek. Eucharystię w intencji uczestniczek celebrował ks. Patryk Zarzeczny, wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. On też wygłosił homilię. Następnie panie wysłuchały konferencję opisującą historię Judyty. W oparciu o Księgę Judyty ze Starego Testamentu mówiący – ks. Patryk, zwrócił uwagę na Jej duchowe piękno. Judyta weszła w historię Izraela w momencie bezradności mieszkańców Betulii wobec zagrożenia ze strony Nabuchodonozora w VI wieku p.n.e. Holofernes, naczelny dowódca wojsk, zmuszał siłą narody do podporządkowania się imperatorowi. Mieszkańcy bronili miasta przez trzydzieści cztery dni. Gdy zabrakło wody popadli w zwątpienie. Judyta kobieta mądra i  odważna, ufając Bogu wobec bezradności starszyzny Betulii podjęła działanie. Najpierw modliła się, powierzając swój plan Bogu. Naraziła się na niebezpieczeństwo ze strony Holofernesa, który jednak uległ Jej pięknu. Ona pokonała go odcinając mu głowę. Wojsko Nabuchodonozora zostało pokonane. Zwycięstwo było okazją do świętowania całego narodu wybranego. Odpowiedzią Judyty na zwycięstwo była pieśń dziękczynna. Uwielbiała i wywyższała Boga za wielkie dzieła, które uczynił Izraelowi, posługując się pokorną i słabą kobietą. Pozostając wdową dożyła stu pięciu lat w Betulli, doświadczając Bożego błogosławieństwa i pokoju oraz ciesząc się życzliwością mieszkańców. Po wysłuchanej konferencji panie dzieliły się doświadczeniem wiary przeżywanej w codzienności. Z przykładu Judyty mogły wyciągnąć wniosek, że siła i piękno kobiety wypływa z jej wnętrza. „I trzeba uwierzyć, że jeśli je posiadamy, z niego korzystamy, je rozwijamy, stajemy się ładniejsze. […] Kobieta prawdziwie piękna proponuje innym wdzięk i przestrzeń do wzrastania. W jej obecności możemy… wdychać prawdę, że Bóg nas kocha i jest dobry, głęboki, uroczy, urzekający. […] Kobieta zaprasza nas do poznania serca Boga (Stasi Eldredge)”. Panie przyjechały do lubańskiego klasztoru na zaproszenie sióstr tej wspólnoty, które im towarzyszyły podczas spotkania.