Wykaz dokumentów

Dokumenty

1320, 25 VIIII (am Morgen des heiligen zwelffbotes Bartholomei), Meissen
Witigo, bp miśnieński zatwierdza założenie klasztoru w Lubaniu i nadanie prawa patronatu nad kościołem w Lubaniu przez Henryka, księcia jaworskiego, pana na Zgorzelcu i Lubaniu klasztorowi magdalenek w Nowogrodźcu nad Kwisą. Klasztor zostaje podporządkowany kapitułom w Miśni i w Budziszynie.
Kopia niem., pap. z XVII w. Kopia zawiera błędne tłumaczenie dokumentu na język niemiecki. Błędnie podana jest data, zamiast 25 VIII 1320 r. podana została wersja 24 VIII 1311 r. Codex diplomaticus Silesiae, t. XVIII, Regesten zur schlesischen Geschichte, opr. C. Grünhagen i K. Wutke, Breslau 1898, nr 4065, s. 164, sygn. 1.

1346, 6 III (proxima feria I post Dominicam Invocavit), Bolesławiec (Bolitzlauia)
Henryk, ks. Śląska, pan Książa i Jawora, przekazuje klasztorowi magdalenek w Lubaniu i przeorowi Konradowi von Dornheim podane czynsze z 50 łanów koło Jawora – z lasów we wsi Mściwojów (Provin), Czernica (Tschrnicz), Jakuszowa (Jacobivilla), Nowa Wieś Legnicka (Nova villa), Kłonice (Klonicz), Myślinów (Jegerdorff), Chełmiec (Kollmenitz), Sędzimirów (Wilhelmi villa) oraz prawa dominialne do Chróślic (Heynrichsdorf).
Kopia łac. z 16 II 1729 r., Regesty śląskie 1343 ? 1348, pod red. W. Korty, T. I, nr 438, s. 150,  kopia ta zawiera także odpis dokumentu:
1346, 9 X (in die beati Dionisii), Świdnica (Swydnicz)
Bolko, ks. Śląska, pan na Książu i Świdnicy, stwierdza, że Katarzyna z Osiny Wielkiej (Nossin) sprzedała magdalenkom w Lubaniu prawa dominialne we wsi Chroślice (Heynrichsdorff) oraz we wsiach wymienionych w poprzednim dokumencie.
Kopia łac. z 16 II 1729 r., Regesty śląskie 1343 ? 1348, pod red. W. Korty, T. I, nr 438, s. 150, sygn. 2.

1473, 8 XI (am Montag vor sent Martini)
Hanus Borman, burmistrz, Wawrzyniec Czeideler, Krzysztof Schultcz, komornik i sędzia oraz członkowie ławy i rady miejskiej ? Hans Schuwart, Nicklos Swob, Hanus Schombornen, Bernard Eysinhart, Marcin Kestener, Nicklos Czweiser, Mathis Sleiff, Mathis Melczer i Jakub Molner oraz przedsatwiciele cechów miasta Lubania przekazują klasztorowi magdalenek 6 grzywien rocznego czynszu z 72 grzywien.
Or. niem., perg. 302 x 190 + 19, na pasku pergaminowym uszkodzona pieczęć miasta, sygn. 3.

1474, 13 III (XIII die mensis Martii)
Klasztor magdalenek w Lubaniu w liście do Mikołaja Lange, profesa magdalenek prowincji saskiej informuje, że przechodzi pod opiekę prowincji saskiej.
Or. łac., perg. 233 x 123 + 17, na jasnych sznurach pieczęć klasztoru w czerwonym wosku, dokument bardzo zniszczony i prawie nieczytelny, sygn. 4.

1484, 22 I (am Dornstage der heyligen  merterers sind Vincenten).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania ogłaszają i zatwierdzają testament Kacpra von Nostitz z Czochy (Schochau) i z Czerwieńska (Rothenburg), który zapisał 29 grzywien rocznie na rzecz utrzymania biednych. Za jego duszę w kościele parafialnym w Lubaniu ma zostać odprawiona msza ku czci Najświętszej Marii Panny.
Kopia niem. z XV w., sygn. 5.

1486, 28 X (am Freytage des Obindes der  zwelfbothen Symonis und Jude ).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek grzywnę rocznego czynszu z dóbr w mieście.
Or. niem., perg. 348 x 173 + 22, na pasku pergaminowym szczątek pieczęci miasta Lubania, sygn. 6.

1486, 28 X (am Freytage des Obindes der  zwelfbothen Symonis und Jude ).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 2 kopy czynszu na utrzymanie 4 kapelanów.
Or. niem., perg. 378 x 208 + 27, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 7.

1487, 9 IV (am Montage noch dem heyligen Palmtage).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 2 grzywny czynszu na odprawienie aniwersarza z wigilią..
Or. niem., perg. 318 x 186 + 26, na pasku pergaminowym szczątek pieczęci miasta Lubania, sygn. 8.

1487, 8 V (am Dinstage sancti Stanislai des heiligen Bischofs und merterers).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 8 grzywien rocznego czynszu na utrzymanie mniszek i za urzędników (klasztornych ?).
Or. niem., perg. 318 x 247 + 37, pasek pergaminowy po pieczęci miasta Lubania, sygn. 9.

1487, 21 VIII (am Dinstag vor Bartholomei Apostoli).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 2 grzywny czynszu.
Or. niem., perg. 332 x 208 + 26, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 10.

1487, 10 X (die X mensis Octobris), Stolpen (in castro nostro Stolpen)
Jan, bp misnieński uwalnia Jana Behrman, przeora klasztoru magdalenek w Lubaniu i wymienionych plebanów od zobowiązań wobec archipresbiteriatu lubańskiego.
Or. łac., perg. 352 x 247 + 37, nacięcie po pasku pergaminowym po nie zachowanej pieczęci biskupa Jana V, sygn. 11.

1488, 9 II (am Sonnabinde Appolonie virginis).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 4 grzywny rocznego czynszu na odprawienie mszy za Kacpra von Nostitz i świeckich urzędników w środę (ku czci Najświętszej Marii Panny) i w piątek (ku czci Św. Krzyża)
Or. niem., perg. 301 x 192 + 27, na pasku pergaminowym połowa pieczęci miasta Lubania, sygn. 12.

1488, 9 II (am Sonnabinde Appolonie virginis).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania nadają klasztorowi magdalenek 4 grzywny rocznego czynszu na odprawienie mszy za Kacpra von Nostitz i świeckich urzędników w środę (ku czci Najświętszej Marii Panny) i w piątek (ku czci Św. Krzyża)
Or. niem., perg. 273 x 198 + 28, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 13.

1488, 14 II (am Dornstage Valentini martiris).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Wawrzyniec Busse z Radogoszcza (Windischendorf) zapisał klasztorowi magdalenek w Lubaniu ? grzywny rocznego czynszu, z sumy 6 grzywien, ze swych dóbr w Radogoszczu.
Or. niem., perg. 257 x 152 + 27, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 14.

1488, 14 II (am Dornstage Valentini martiris).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania zapisują klasztorowi magdalenek w Lubaniu 2 grzywny czynszu na odprawienie mszy i memorabiliów w środy i w piątki w kościele Kotliskach (Ketzeldorf?).
Or. niem., perg. 247 x 202 + 23, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 15.

1488, 16 II (am Sonnabinde Juliane virginis).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania przekazują klasztorowi magdalenek w Lubaniu 2 grzywny czynszu, z sumy 24 grzywien, na odprawienie mszy w środę i w piątek.
Or. niem., perg. 288 x 226 + 18, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 16.

1489, 28 VI (am Sonnabende des Obindes der heiligen zwelfboten Petri und Pauli)).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania przekazują klasztorowi magdalenek w Lubaniu 2 grzywny czynszu, na wyżywienie i utrzymanie mniszek oraz na odprawienie mszy w środę i w piątek.
Or. niem., perg. 323 x 177 + 22, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 17.

1489, 19 VII (Sonnabend am Obende der heiligen Jungfrawen und mertererynne sente Margarete)
Jan Bottener zarządca, Agnieszka Schätz, ksieni i cały konwent klasztoru Marii Magdaleny w Lubaniu stwierdzają, że Nickel Ludwig, sołtys w Jędrzychowicach (Heynrichsdorff) sprzedał z prawem odkupu klasztorowi grzywnę rocznego czynszu za 10 węgierskich guldenów.
Or. niem., perg. 332 x 137 + 20, na pasku pergaminowym pieczęć klasztoru, sygn. 18.

1490, 29 VI (am Tage Petri und Pauli der heiligen zwelfboten), Stolpen (zcum Stolpenn)
Jan, bp miśnieński, zatwierdza klasztorowi magdalenek w Lubaniu posiadanie czynszów z dóbr biskupich w Stanowie (Rengersdorf), Koscielniku (Holzkirch), Starym Lubaniu (Alt Lauban), Windichendorf, Ullersdorf (Ulrichsdorf), Zarębie (Lichtenow), Lasowie (Lissaw), Ocicach (Ottindorff) i w Lipianach (Linden).
Or. niem., perg. 299 x 237 + 58, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa Jana VI, odciśnięta w czerwonym wosku, sygn. 19.

1491, 21 I (die XXI mensis Januarii), Stolpen (in castro nostro Stolpen)
Jan, bp miśnieński, przekazuje proboszczowi klasztoru magdalenek w Lubaniu 6 grzywien na utrzymanie ołtarza Bożego Ciała i na odprawianie przy nim mszy w każdym tygodniu.
Or. łac., perg. 365 x 222 + 51, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 20.

1491, 16 IV (am Sonnabende vor dem Sontage Misericordias Domini).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania przekazują klasztorowi magdalenek w Lubaniu grzywnę czynszu, na wyżywienie i utrzymanie mniszek i urzędników.
Or. niem., perg. 356 x 152 + 32, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 21.

1491, 10 VII (X die mensis Julii), Buda (Bude)
Władysław, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. łac., perg. 387 x 215 + 72, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa króla, zniszczona, kopia dokumentu z XVI lub XVII w., pap., sygn. 22.

1492, 21 I (am Sonnabendt des Tag Agnetis)
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Hans Mentzel przekazał klasztorowi magdalenek w Lubaniu ? grzywny czynszu z kapitału 6 grzywien ze swego domu w Starym Lubaniu.
Or. niem., perg. 236 x 126 + 36, na pasku pergaminowym fragment pieczęci miasta Lubania, sygn. 23.

1492, 15 XII (am Sonnabende nach Lucie), Budziszyn (Budissin)
Hans Caspar i Mikołaj von Saltza z Lichtenau przekazują swej siostrze Katarzynie, mniszce w klasztorze magdalenek w Lubaniu, ich dziedzictwo wraz z 150 kopami i 6 grzywnami dochodów w pieniądzu.
Or. niem., pap., 208 x 327, pieczęć opłatkowa, sygn. 24.

1494, 1 X (I octobris), Sieradz (Siradie)
Albert de Gerimpe, przeor polskiej prowincji dominikanów, przyjmuje do swego bractwa Marka, altarystę w kościele w Bolesławcu (ecclesie Boleslaviensis), w diecezji wrocławskiej.
Or. łac., perg. 202 x 110 + 30, na konopnych sznurach uszkodzona pieczęć przeora odciśnięta w czerwonym wosku, sygn. 25.

1495, 8 IV (Mitwochen nach dem Sontage Judica).
Burmistrz, rada, sędzia i ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Nickel Lodewigk, sołtys w Radogoszczu (Heinrichsdorf) zapisał klasztorowi magdalenek w Lubaniu grzywnę rocznego czynszu z kapitału 12 grzywien.
Or. niem., perg. 356 x 152 + 32, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Lubania, sygn. 26.

1495, 18 IV (Sabbato in viglia Pasche), Wűrzen (Wurtzen)
Jan, bp miśnieński, mianuje kaznodzieją Piotra Salomondt.
Or. łac., perg. 113 x 72, na pasku pergaminowym uszkodzona pieczęć biskupa, sygn. 27.

1498, 10 II (die X mensis Februarii), Wrocław (Wratislavie)
Jan Roth, bp wrocławski, zezwala minorycie Piotrowi Schormann z Głogowa na wykonywanie określonych poleceń biskupich.
Or. łac., perg. 198 x 118 + 47, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa, sygn. 28.

1498, 14 VIII (die vero XIV mensis Augusti), Stolpen (in castro nostro episcopali Stolpen)
Jan, bp miśnieński, zamienia beneficium perpetuum kościoła parafialnego w Lubaniu na beneficium manuale, z odpowiednim uposażeniem czynszu rocznego wysokości 15 i 5 grzywien.
Or. łac., perg. 393 x 263 + 63, pasek pergaminowy po pieczęci biskupa, sygn. 29.

/koniec XV w./
Wyrok sądu ławniczego w Magdeburgu wydany w sporze o opłacenie czynszów ze wsi Rattwitz ? na rzecz kościoła parafialnego w Budziszynie.
Or. niem., perg. 432 x 242, ślad po pieczęci lakowej zamykającej ławy miasta Magdeburga, sygn. 30.

1500, 13 IX (die vero XIII mensis Septembris), Rzym (Rome, in donubue nostris)
Honoriusz, bp tytularny Sabiny i inni wymienieni biskupi, członkowie Kolegium Kardynalskiego, udzielają 100 dni odpustu odwiedzającym kaplicę pod wezwaniem Beate Marie Virginis w kościele parafialnym w Lubaniu w święto Świętych Piotra i Pawła Apostołów.
Or. łac., perg. 703 x 457 + 108, dokument posiada kolorowy inicjał, na marginesie dokumentu znajduje się zatwierdzenie formuły uwolnienia i odpustu wydanej przez biskupa misnieńskiego Jana z 4 IX 1501 r., po nie zachowanych pieczęciach pozostały otwory w karcie pergaminowej, sygn. 31.

ok. 1500.
Grzegorz Pistor, sędzia i członek komisji wydają wyrok w sporze między Hansem von Saltza a parafią w Budziszynie o wysokość opłacanych dziesięcin.
Odpis pap. łac., współczesny, 208 x 330, sygn. 32.

1501, 7 III (Sabbato Quatuortempora), Wrocław (Wratislavie)
Jan, bp tytulatrny Cycyku (Cizicienses), sufragan wrocławski, potwierdza ustanowienie kleryka Jerzego Feyerobinthauer subdiakonem kościoła w Kościelniku (Holzkirche).
Or. łac., perg. 131 x 64, sygn. 33.

1501, 18 VI (Freytag nach Viti)
Burmistrz i rada miasta Lubania sprzedają klasztorowi w Lubaniu dochody z rybołówstwa.
2 odpisy niemieckie, papierowe, współczesne ? z XVI w., sygn. 34.

1501, Wrocław
Jan, bp Cycyku, sufragan wrocławski, potwierdza ustanowienie kleryka Jerzego Feyerobinthauer subdiakonem kościoła w Kościelniku (Holzkirche).
Or. łac., perg. 138 x 64, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa,  sygn. 35.

1503, 25 VII (am Dinstage nach ?)
Opicz von Salcze z Pisarzowic (Schreybendorf) stwierdza, że Wacław Werner z Pisarzowic przekazał 1/2 grzywny rocznego czynszu Wawrzyńcowi Lebenweck, mieszczaninowi lubańskiemu.
Or. niem., pap. 222 x 162, pieczęć opłatkowa wystawcy, sygn. 36.

1503, 1 X (am Montag nach Michaelis)
Burmistrz, wójt i ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Kacper Wagner przekazał Wawrzyńcowi Pibenweck grzywnę rocznego czynszu z sumy 20 grzywien.
Or. niem., perg. 182 x 147 + 23, pasek pergaminowy po pieczęci miasta, sygn. 37.

1504, 4 II (die vero IV mensis Februarii), Stolpen (in castro nostro episcopali Stolpen)
Jan, bp miśnieński, zatwierdza ustanowienie przez kapelana klasztornego Mikołaja Kittlelmann mszy za członków jego rodziny.
Or. łac., perg. 372 x 237 + 57, na pasku pergaminowym pieczęć Jana VI, biskupa misnieńskiego, sygn. 38.

1504, 12 II (die vero Lune, XII mensis Februarii), Stolpen (in castro nostro episcopali Stolpen)
Jan, bp miśnieński, zatwierdza fundację Wawrzyńca Sebenwege, mieszczanina lubańskiego dla ołtarza Bożego Ciała w kościele parafialnym, w postaci 120 grzywien, z których 6 grzywien jest ustanowionych na ufundowanie mszy odprawianej w każdym tygodniu.
Or. łac., perg. 386 x 246 + 67, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa Jana VI, sygn. 39.

1504, 30 IV (am Obende und Dinstage vor Philippi und Jacobi der heyligen zwelfboten)
Agnieszka Schätz, ksieni, Agnieszka Hawtwiczyne subprzeorysza i cały konwent klasztoru w Lubaniu stwierdzają, że Mikołaj Ludwig, sołtys w Heuersdorf, sprzedał z prawem odkupu grzywnę rocznego czynszu za 20 grzywien Wawrzyńcowi Silbenweck ze swego sołectwa.
Or. niem., perg. 250 x 112 + 18, na pasku pergaminowym połowa pieczęci przeoryszy, sygn. 40.

1505, 22 III (Sabbato Magne Pasce), w kościele św. Mikołaja poza murami Krakowa (in ecclesia parochialis sancti Nicolai extra muros Cracoviensis)
Jan Amianus kanonik krakowski, bp tytularny Laodicei, bp sufragan krakowski, rektor uniwersytetu, mianuje kaznodzieją Mikołaja Wawrzyńca Lapisso z Bolesławca (de Boleslauia).
Or. łac., perg. 193 x 142 + 23, sznur konopny po pieczęci biskupa, sygn. 41.

1509, 21 II., Lubań
Uwolnienie od obowiązku wsparcia krucjaty przeciw schizmatykom i heretykom przez kancelarię papieża Juliusza II, wydane dla Krystyny Frestynne.
Or. łac., drukowany, na sznurze konopnym resztki pieczęci w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 42.

1510, 7 I (Montages nehist noch der heiligen Drei Khnogen tag)
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Szymon Geissler sprzedał z prawem odkupu Wawrzyńcowi Zeidler kopę  guldenów węgierskich za sumę 12 guldenów.
Or. niem., perg. 232 x 156 + 38, na pasku pergaminowym zniszczona pieczęć miasta,  sygn. 43.

1511, 15 IV (Dinstag nach dem Palm Sontage ), Wrocław (Breslaw)
Władysław, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, w wyniku pożaru, który nawiedził klasztor lubański zobowiązuje się do  ochrony ich majątku, zatwierdza przywileje i nadania nadane klasztorowi magdalenek w Lubaniu.
Or. niem. perg. 561 x 323 + 65 na pasku pergaminowym zniszczona pieczęć króla, sygn. 44.

1512,  ?
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Bartel Hergesell sprzedał z prawem odkupu klasztorowi magdalenek w Lubaniu podane czynsze ?
Or. niem., perg. 224 x 128 + 12, dokument bardzo zniszczony, treść dokumentu całkowicie nieczytelna, sygn. 45.

1514, 8 IX (die VIII mensis Septembris), Oybin (in prefato nostro monasterium)
Tomasz z Żar, przeor i konwent klasztoru celestynów w Oybin ustanawiają nowym kaznodzieją Mikołaja Lange z Legnicy.
Or. łac., perg. 212 x 108 + 28, pasek pergaminowy po pieczęci przeora,  sygn. 46.

1514, 13 IX, Wrocław
IN. Henryk von Fullstein, bp ? sufragan wrocławski, stwierdza, że Mikołaj Lange jest upoważniony do zwolnienia od casibus reservatis i czynszów.
Or. łac., perg. 482 x 262 + 46, na sznurze konopnym pieczęć biskupa, znaki notarialne, sygn. 47.

1516, 29 III (Sonnabunts noch Urswede Marie)
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Georg Kesyssel sprzedał z prawem odkupu  klasztorowi magdalenek w Lubaniu ? grzywny rocznego czynszu za 8 grzywien.
Or. niem., perg. 177 x 162, na pasku pergaminowym pieczęć miasta, sygn. 48.

1516, 10 V (die vero X mesis maii), Stolpen (Stolpen)
IN. Krzysztof de Beczschicz, oficjał generalny biskupa miśnieńskiego, powołując się na dokumenty i rozporządzenia papieża Leona X i członków Kolegium Kardynalskiego ustanawia Piotra Bitstellern z Lubania kaznodzieją do specjalnych poruczeń.
Or. łac., perg. 418 x 396 + 53, na pasku pergaminowym pieczęć wystawcy, znak notarialny Grzegorza Wolff, kleryka miśnieńskiego, sygn. 49.

1517, 31 III., Praga
Uwolnienie od obowiązku wsparcia odbudowy kościoła parafialnego w Brux w Czechach przez kancelarię papieża Leona X, wydane dla Krystyny Sybeckinn, przeoryszy i klasztoru magdalenek w Lubaniu. Na rewersie dokumentu aktualny wykaz  mniszek w klasztorze w Lubaniu.
Or. łac., 216 x 150 + 17, drukowany, na sznurze konopnym resztki pieczęci w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 50.

1518, 7 I (Dornstagk noch Trium Regum)
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że Mateusz Trutmann z Kościelnika (Holzkirchen) sprzedał z prawem odkupu klasztorowi magdalenek w Lubaniu grzywnę rocznego czynszu za 15 grzywien ze swych posiadłości.
Or. niem., pap. 197 x 128 + 27, nacięcie po pasku po pieczęci miasta, sygn. 51.

1518, 5 VII (feria II post Visitationis beatissime Marie virginis), Oybin (in nostro prefato monasterio)
Tomasz z Żar (de Soravia), przeor i konwent klasztoru celestynów w Oybin, wystawiają Filiations – Zettel dla Piotra Sabnuth.
Or. łac., perg. 183 x 112 + 33, na pasku pergaminowym pieczęć klasztoru, sygn. 52.

1519, 7 II (Montags nach Dorothee des heiligen Jungfrawen), Stolpen (Stolpen)
Jan, bp miśnieński, zatwierdza klasztorowi magdalenek w Lubaniu posiadanie dziesięcin biskupich z  podanych wsi ? Rengersdorf, Kościelnika (Holzkirch), Starego Lubania (Alt Lauban), Radogoszcz (Wundchendorf), Ołdrzychów (Ullersdorf), Zaręba (Lichtenau), Leśna (Lissa), Ocice (Otwinsdorf) i Zalipie (Linda).
Or. niem., perg. 295 x 203 + 63, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa Jana VII, sygn. 53.

1520, 13 IV (am Freytag nach dem Osterheyligen Tagen)
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania postanawiają wypłacić plebanowi Piotrowi Schormann 5 guldenów węgierskich czynszu.
Or. niem., perg. 257 x 158 + 23, pasek pergaminowy po pieczęci miasta, sygn. 54.

1522, 18 III (die XVIII mensis Martii, pontificatus nostri anno III), Stolpen (in castro nostro episopali Stolpen)
Jan, bp misnieński, zatwierdza testament mieszczanina lubańskiego Wawrzyńca Seweck i jego żony Krystyny, którzy zapisali klasztorowi magdalenek w Lubaniu i jego przeoryszy Katarzynie Seweck, jego córki, 300 guldenów z dóbr pana von Salza w Pisarzowicach (Schreyberstorff), z przeznaczeniem 15 guldenów na ufundowanie aniwersarza za jego duszę po śmierci fundatora.
Or. łac., perg. 450 x 298 + 73, na pasku pergaminowym pieczęć biskupa Jana VII, sygn. 55.

1523, 30 IV (Sonnabendt nach sankt Gregorien Tag), Praga (am unsern Schloss Prag)
Ludwik, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem. perg. 495 x 287 + 92 na czerwono ? białych sznurach szczątki pieczęci króla, sygn. 56.

1524, 12 III (am Tage des heyligen Gregorii)
Władze generalne zakonu Św. Marii Magdaleny od Pokuty (magdalenek) reguły św. Augustyna ustanawiają plebana w Lutogniewicach (Schonefelt) proboszczem klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., perg. 393 x 223 + 21, pasek pergaminowy po nie zachowanej pieczęci, sygn. 57.

1526, 18 I (am Tage des heyligen Petri Stulfeyer)
Krystyna Siebenweck, ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubaniu sprzedają ogród Kacprowi Paul w Jędrzychowicach (Hennersdorff).
Or. niem., perg. 267 x 202 + 40, pasek pergaminowy po pieczęci klasztoru. sygn. 58.

1527.
Koncept umowy między klasztorem magdalenek w Lubaniu a radą miasta Lubania w sprawach dotyczących dystrybucji, zarządzania i utrzymywania kontaktów duchowych.
Koncept pisma, niem., pap., 6 kart, 213 x 331, sygn. 59.

1529, 19 I (Dinstags vor Fabiani und Sebastiani)
Rada miasta Nowogrodźca nad Kwisą widymuje dokument Władysława II Jagiellończyka, króla Węgier i Czech z 15 IV 1511 r. (por. sygn. 44).
Or. niem., perg. 322 x 266, na pasku pergaminowym pieczęć miasta Nowogrodźca nad Kwisą, sygn. 60. Uwaga: autorzy opisu niemieckiego na kopercie dokumencie umieścili złą datę dokumentu króla Władysława, wpisując zamiast 15 IV, kiedy wypadał wtorek po Niedzieli Palmowej 1511 r. , mylnie 17 IV.

1531, 18 IX (die vero XVIII mensis Septembris), Drezno (Dresden)
Jan, archidiakon miśnieński, mianuje Baltazara Wenigk, altarystą ołtarza bł. Męczenników Fabiana i Sebastiana w kościele parafialnym w Radeberg, w diecezji miśnieńskiej, po śmierci dotychczasowego altarysty Jana Melitorisa.
Or. łac., pap. 213 x 222, na odwrocie dokumentu pieczęć opłatkowa archidiakona Jana, sygn. 61.

1532, 8 VII (die vero VIII mensis Julii), Stolpen (in arce nostra episopali Stolpen)
Jan, bp miśnieński, ogłasza list pasterski wzywający do walki przeciwko Turkom.
Or. łac., pap., druk, 332 x 431, pieczęć opłatkowa biskupa Jana VII, sygn. 62.

1537, 22 VIII (indictione X, die vero Mercurii, XXII mensis Augusti, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape tertii anno III)
IN. Dziekan budziszyński Paweł Kuchler, jako vicecomes palatinus ustanawia Mikołaja Lange, kleryka wrocławskiej diecezji notariuszem publicznym i zatwierdza jego znak.
Or. łac., perg. 673 x 478 + 43, na pasku pergaminowym pieczęć dziekana, 2 znaki notarialne ? kleryka Mikołaja Lange i Floriana Gallilarius, kleryka wrocławskiego, sygn. 63.

1537, 25 X (Donnerstags nach Elisabeth)
Burmistrz, wójt, ławnicy miasta Lubania stwierdzają, że bracia franciszkanie z Lubania są zadłużeni na sumę 85 węgierskich guldenów, którą spłacą jako czynsz na Św. Marcina (11 XI).
Or. niem.,  pap. 207 x 272, pieczęć opłatkowa miasta, sygn. 64.

1537, 13 XI (am XIII Tag des Monats Novembris), Graz (am unsern Stadt Graz)
Ferdynand, król rzymski, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem. perg. 532 x 260 + 107 na czerwono ? białych sznurach fragment pieczęci króla, sygn. 65.

1538, 2 XII (Montagk nach Andree Apostoli) Stolpen (Stolpen)
Jan, bp miśnieński, zatwierdza klasztorowi magdalenek w Lubaniu posiadanie dziesięcin biskupich z podanych wsi ? Rengersdorf, Kościelnika (Holzkirch), Starego Lubania (Alt Lauban), Radogoszcza (Wundchendorf), Ołdrzychowa (Ullersdorf), Zaręby (Lichtenau), Leśnej (Lissa), Ocic (Otwinsdorf) i Zalipia (Linda).
Or. łac., pap., 352 x 238 + 48, na pasku pergaminowym szczątki pieczęci biskupa Jana VIII, sygn. 66.

1542, 1 VIII.
Burmistrzowie i rady miast Zgorzelca i Budziszyna zapewniają władze klasztoru magdalenek w Lubaniu o uwolnieniu ich przeoryszy od pewnych zobowiązań.
Or. niem., pap., 357 x 234, pieczęcie obu miast, sygn. 67.

1549, 28 X (am XXVIII Tag des Monats Octobris), Praga (am unsern Koniglichen Schloss Prag)
Ferdynand, król rzymski, Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, nadaje braciom Mikołajowi i Fryderykowi von Tschirnhaus z Kisslingswalde w lenno połowę wsi Nawojów Śląski (Haugsdorf) z połową młyna i ciekiem wodnym.
Or. niem. perg. 672 x 418 + 132 na pasku pergaminowym fragment pieczęci króla i jego podpis, sygn. 68.

1552, 7 XII (am tage Ambrosii)
Burmistrz i rada miasta Lubania widymują dokument Jana VI, biskupa miśnieńskiego z 29 VI 1490 r. (por. sygn. 19).
Or. niem., perg. 504 x 273 + 37, na pasku pergaminowym pieczęć miasta, sygn. 69.

1552, 7 XII (am tage Ambrosii)
Burmistrz i rada miasta Lubania widymują dokument Jana VII, biskupa miśnieńskiego z 7 II 1519 r. (por. sygn. 53).
Or. niem., perg. 388 x 257 + 23, na pasku pergaminowym pęknięta pieczęć miasta, sygn. 70.

1552, 7 XII (am tage Ambrosii)
Burmistrz i rada miasta Lubania widymują dokument Jana VIII, biskupa miśnieńskiego z 2 XII 1538 r. (por. sygn. 66).
Or. niem., perg. 448 x 267 + 37, na pasku pergaminowym szczątki pieczęć miasta, sygn. 71. Uwaga: Prawidłowa data dokumentu biskupa Jana VIII brzmi 2 XII 1538 r., nie zaś 1 XII.

1555, 7 X (Montags nach Francisci) Stolpen (uf unsern Schloss Stolpen)
Jan, bp miśnieński zatwierdza klasztorowi magdalenek w Lubaniu posiadanie dziesięcin biskupich z  podanych wsi ? Rengersdorf, Kościelnika (Holzkirch), Starego Lubania (Alt Lauban), Radogoszczy (Wundchendorf), Ołdrzychowa (Ullersdorf), Zaręby (Lichtenau), Leśnej (Lissa), Ocic (Otwinsdorf) i Zalipia (Linda).
Or. łac., perg., 442 x 247 + 90, na pasku pergaminowym uszkodzona pieczęć biskupa Jana IX, sygn. 72.

1559, Lubań
Barbara Schmid, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, ocenia dobra klasztoru w Lubaniu wraz z wsiami klasztornymi na 8752 kop.
Or. niem., pap. 23 x 293, pieczęć przeoryszy opłatkowa, sygn. 73.

1563, 17 V (des XVII Monatts Tagk May), Zgorzelec (Gorlicz)
Hieronim von Nostitz, starosta zgorzelecki nadaje Krzysztofowi von Tschirnhaus w lenno połowę wsi Nawojów Łużycki (Nieder Haugsdorf).
Or. niem. perg. 586 x 345 + 33 na pasku pergaminowym fragment pieczęci starosty, sygn. 74.

1563, 4 VI (des IV Monatts Tagk Junii), Neundorff
Hieronim von Nostitz, starosta zgorzelecki nadaje Krzysztofowi von Tschirnhaus w lenno połowę wsi Nawojów Łużycki (Ober Haugsdorf).
Or. niem. perg. 615 x 313 + 48 na pasku pergaminowym pieczęć starosty, sygn. 75.

1565, 1 V (den 1 May)
Kaptuła kościoła św. Piotra w Budziszynie widymuje dokument Władysława II Jagiellończyka, króla Węgier i Czech z 17 IV 1511 r. (por. sygn. 44).
Or. niem., pap. 500 x 382, pieczęć opłatkowa kapituły, sygn. 76. Uwaga: Dokument króla Władysława wystawiony był 15 IV, nie zaś 17 IV 1511 r.

1565, 1 V (den 1 May)
Kaptuła kościoła św. Piotra w Budziszynie widymuje dokument Ferdynanda I, króla Węgier i Czech z 13 XI 1537 r. (por. sygn. 65).
Or. niem., pap. 605 x 450, pieczęć opłatkowa kapituły, sygn. 77.

1565, 23 VI (in vigilia s. Joannis Baptiste)
Burmistrz i rada miasta Lubania stwierdzają, że z domu Seligera, obecnie należącego do Henniga, przy ul. Zgorzeleckiej (Gorlitschen gassen), mieszczącego się obok domu czarnoskórników, 5 XII 1509 r. zostało sprzedanych 12 kop rocznego czynszu, z prawem odkupu, klasztorowi magdalenek w Lubaniu z sumy 12 węgierskiej guldenów.
Or. niem., pap. 417 x 322, pieczęć opłatkowa miasta Lubania, sygn. 78.

1570, 14 IV (XIV die mensis Aprilii), Praga (am Kuniglichen Schloss Prag)
Cesarz Maksymilian II, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., perg. 595 x 368 + 132, na żółto ? czarnych sznurach szczątki pieczęci cesarza, podpis cesarza, dokument bardzo zniszczony, sygn. 79.

1570, 24 V (Nono Calendas Junii), Praga (Praga, in monasterio sancte Agnetis)
Melchior Billa, hr. Sereni i Glarerarum, protonotariusz cesarski Maksymiliana II, nuncjusz i legat a latere, przenosi jurysdykcją w Łużycach z kapituły budziszyńskiej na klasztor magdalenek w Lubaniu, po śmierci dotychczasowego administratora, dziekana Jana Leisentritt.
Zachowane 3 kopie dokumentu – w tym dwie w języku niemieckim a jedna łacińska, kopie z XVII i XVIII w., papierowe, sygn. 80.

1572, 16 X (16 Octobris)
Hans von Gersdorf stwierdza, że Stefan Merten ustanowił specjalną fundację dla swych 2 opiekunów.
Or. niem., pap. 203 x 327, pieczęć wystawcy, sygn. 81.

1573, 25 VII (25 Julii)
Koncept umowy między klasztorem magdalenek w Lubaniu a radą miasta Lubania w sprawie sprzedaży drzewa, soli, rzeźni i młynów dziekanowi budziszyńskiemu Janowi Leisentritt.
Koncept pisma, niem., pap., 4 karty, 202 x 323, sygn. 82.

1573, 24 X, Lubań (im Jungfrauwen Closter zum Lauban)
Ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubaniu kwitują uzyskanie w dniu św. Michała (29 IX) 25 talarów czynszu z przyznanego im przez cesarza kapitału 1000 talarów.
Or. niem., pap. 203 x 321, pieczęć opłatkowa klasztoru, sygn. 83.

1576, 26 I, Lubań (im Jungfrauwen Closter zum Lauban)
Ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubaniu kwitują uzyskanie w dniu św.  Walpurgii (1 V) 25 talarów czynszu z przyznanego im przez cesarza kapitału 1000 talarów.
Or. niem., pap. 203 x 326, pieczęć opłatkowa klasztoru, sygn. 84.

1579, 14 IV (XIV die mensis Aprilii), Praga (am Kuniglichen Schloss Prag)
Cesarz Rudolf II, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., perg. 447 x 240 + 78, na żółto ? czarnych sznurach szczątki pieczęci cesarza, podpis cesarza, sygn. 85.

1581, 21 I (22 Januarii), Lubań (zum Lauban)
Koncept pisma, w którym ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubaniu bronią się przeciw dziekanowi budziszyńskiemu Janowi Leisentritt w związku z wystąpieniem wójta klasztoru w Marienstern. Melchiora von Breitenbach w imieniu arcybiskupa praskiego.
Koncept pisma, niem. i łac., pap., 64 kary, 202 x 323, sygn. 86.

1581, 29 VIII., Lubań (im Jungfrauen Kloster zum Lauban)
Układ zawarty między Hansem Girlich a Gregorem Schmidt z Rudzicy (Pfaffendorff) w sprawie dziedzictwa.
Odpis  niem., pap. 197 x 328, sygn. 87.

1583, 20 XII, Zgorzelec
Hieronim von Nostitz na Neundorff, starosta zgorzelecki nadaje Krzysztofowi Fryderykowi Zygmuntowi von Tschirnhaus w lenno wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem. perg. 526 x 292 + 53 na pasku pergaminowym pieczęć starosty, sygn. 88.

1584, 10 VIII .
Koncept układu zawartego między radą miasta Lubania a dziekanem budziszyńskim Janem Leisentritt o prawo patronatu, mianowanie i ustanowienie służby kościelnej.
Dwie kopie konceptu pisma, niem., pap., obie kopie po 2 karty, 198 x 322, sygn. 89.

1585, 29 IV., Lubań (Lauban)
Urszula Nas, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu stwierdza, że pożyczyła Georgowi Bensius, plebanowi w Jędrzychowicach (Hennersdorf) 43 talary.
Or. niem., pap., 208 x 313, pieczęć sygnetowa przeoryszy, sygn. 90.

1591, 11 VI, Zgorzelec
Hieronim von Nostitz zum Noes, starosta krajowy margrabstwa górnołużyckiego, nadaje Zygmuntowi von Gersdorf w lenno wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem. perg. 550 x 317 + 60, na pasku pergaminowym pieczęć starosty, sygn. 91.

1591, 18 VI ., Radogoszcz (Wunschendorf)
Układ zawarty między klasztorem magdalenek w Lubaniu a Prokopem von Saltza, pisarzem w młynie w Zarębie (Lichtenau) w sprawie korzystania z cieków wodnych i z piasków w Radogoszczy.
Dwie kopie niem., pap., 202 x 332, sygn. 92.

1592, 27 V., Zgorzelec
Hieronim von Nostitz zum Noes, starosta krajowy margrabstwa górnołużyckiego, wydaje wyrok w sporze między przeoryszą Urszulą Nas a jego kuzynami Krzysztofem i Prokopem von Nostitz w sprawie korzystania z ziemi i młyna.
Odpis niem., pap. 197 x 327, sygn. 93.

1592, 28 VIII, Budziszyn (Budissin)
Hieronim von Nostitz zum Noes, starosta krajowy margrabstwa górnołużyckiego, nadaje Hansowi von Warnsdorf w lenno wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem. perg. 464 x 298 + 47, na pasku pergaminowym pieczęć starosty, sygn. 94.

1601, 2 VIII.
Dorota Scheidenreich, ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubania mianują Georga von Seeliger urzędnikiem klasztornym.
Or. niem. pap., poszyt liczący 6 kart, 203 x 322, dwie pieczęcie opłatkowe ? Krzysztofa Bobeliusa, administraora i wizytatora i dziekana budziszyńskiego oraz Georga von Seeliger i ich podpisy, sygn. 95.

1604, 23 XI, Nawojów Łużycki (Hausdorf)
Mikołaj von Warnsdorf  na Łagowie (Logau)i Nawojowie przekazuje Krzysztofowi Adolfowi wybrzeże rzeki Kwisy koło Nawojowa .
Or. niem. pap., poszyt liczący 4 karty, 203 x 322, pieczęć opłatkowa wystawcy i jego podpis, sygn. 96.

1612, 31 X., Schonberg
Wilhelm von Lidlau stwierdza, że Paweł Piczsch (lub Pietsch) zu Halbendorf auf Paselts posiada dochody 33 grzywien z Rudzicy (Pfaffendorf), z których przekazał mu 8 grzywien 12 groszy.
Or. niem. pap.,  196 x 302, pieczęć opłatkowa wystawcy i jego podpis, sygn. 97.

1613, 29 V, Rudzica (Pfaffendorf)
Wyjaśnienie w sprawie toczonego sporu między sołtysem w Rudzicy i wdową i dziećmi po Jakubie Schwarzes.
Or. niem., pap. 209 x 330, sygn. 98.

1615, 17 II , Wiedeń (in unser Stadt Wienn)
Cesarz Maciej, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., perg. 573 x 370 + 137, na żółto ? czarnych sznurach szczątki pieczęci cesarza, podpis cesarza, sygn. 99.

1619, 27 VII., Lubań (im Closter alhier in Lauban)
Krystyna Meuer, ksieni klasztoru w Lubaniu ogłasza zawarcie układu między szafarzem klasztornym Pawłem Pfulmann a jego następcą Hansem Weynolt.
Or. niem., pap., 2 karty, 198 x 323, pieczęć opłatkowa przeoryszy, sygn. 100.

1622, 25 VII, Odenburg
Cesarz Ferdynand III, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zatwierdza przywileje klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., perg. 567 x 258 + 75, podpis cesarza, stan dokumentu bardzo zły, sygn. 101.

1628, 10 VIII, Lubań (Lauban)
Instrukcja dla nowo ustanowionego urzędnika klasztornego magistra Baltazara Caesar.  
Or. niem., pap., 10 kart, 198 x 300, ślady po 3 pieczęciach, sygn. 102.

1633, 30 X., Lubań (Lauban)
Rewers rady miasta Lubania w sprawie ustanowienia poczty konnej (Postpferde).
Or. niem., pap. 193 x 321, pieczęć miasta, sygn. 103.

1635, 30 V., Praga
Układ polityczny zawarty między cesarzem Ferdynandem II, królem Węgier i Czech a Janem Jerzym, kurfirstem i księciem saskim, odnośnie przekazania mu Dolnych i Górnych Łużyc w posiadanie.
Kopia umowy, poszyt oprawny w kolorową wyklejkę, 20 stron, pap., 208 x 331, sygn. 104.

1636, 28 I., Drezno (Dresden)
Jan  Jerzy, kurfirst saski, poleca staroście krajowym Górnych Łużyc opiekę nad kościołami katolickimi.
Kopia niem., pap. 193 x 327, sygn. 105.
1637, 22 X., Lubań (im Closter zum Lauban)
Katmann von Maurug, dziekan budziszyński i Helena Kathmann von Maurug, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, stwierdzają, że miasto Lubań przekazało klasztorowi 3 ogrody na podanych warunkach.
Kopia niem., pap. 318 x 198, 2 karty, sygn. 106.

1637, 17 XI., Budziszyn (Budissin)
Helena Kathmann von Maurugk, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, sprzedaje część dóbr mniszki Małgorzaty Tschecheretzki z Budziszyna, położonych koło słodowni (Brandstelle) Magdalenie Moller z domu Abrawann za 220 Marek.
Or. niem., pap. 201 x 322, pieczęć opłatkowa przeoryszy, sygn. 107.

1645, 13 III., Budziszyn (Budissin)
Układ dziedziczny zawarty między kapitułą w Budziszynie a przeoryszą klasztoru magdalenek w Lubaniu i siostrą Katarzyną Kathmannion z Passau w sprawie dóbr po jej zmarłym bracie Grzegorzu von Kathamn, dziekanie budziszyńskim.
Or. niem., pap., 2 karty, 196 x 312, pieczęcie: opłatkowa Jana Hasjusza von Lichtenfeldt, administratora i dziekana budziszyńskiego, lakowe ? przeoryszy, Piotra Franciszka Langern, opiekuna i 2 pieczęcie lakowe pisarza i L. Wiesener N.P. (?), sygn. 108.

1651, 3 I., Lubań (im Stift Lauban)
Anna Kanitz, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, wyraża zgodą na zastawienie ziemi Fryderykowi Hartmann w Księginkach (Kerzdorf.).
Or. niem., pap., 2 karty  193 x 316, pieczęć opłatkowa przeoryszy, sygn. 109.

1652, 25 VI., Kunów (Kuhna)
Testament mniszki Agnieszki von Warndorf, z domu vom Hagen na Kunowie.
Or. niem., pap., 8 kart, pieczęcie lakowe i podpisy Hansa Hartwiga von Nostitz, Eliasza Kacpra von Nostitz, Krzysztofa von Hoberbe, Eliasza Dietrich, Chrystiana Alberti, Dawida Hermann i NN, sygn. 110.

1654, 22 IX.
Układ zawarty między miastem a klasztorem magdalenek w Lubaniu w sprawie dotyczącej dochodów i podatków oraz własności 3 ogrodów.
Or. niem., pap., 2 karty  188 x 326, pieczęć opłatkowa miasta, sygn. 111.

1659,
List ławników miasta Lipska do Anny Kanitz, przeoryszy klasztoru magdalenek w Lubaniu, dotyczący zamordowania przez Zygmunta von Tschirnhaus Elżbiety Busse z Radogoszczy (Wunschendorf).
Or. niem., pap., 2 karty 189 x 322, ślad po pieczęci, sygn. 112.

1665, 26 IV.
Kapituła w Budziszynie zwraca klasztorowi magdalenek w Lubaniu spadek po zmarłym 25 IV 1665 r. dziekanie Janie Reinhelt.
Or. niem., pap., 2 karty 201 x 313, pieczęć opłatkowa Piotra Franciszka Longinusa von Kiefferberg, kanonika i scholastyka, sygn. 113.

1670, 24 IV., Gorlitz (auff Voigts in Gorlitz)
Otto von Nostitz auf Neundorff  i Ober Spree, starosta zgorzelecki, nadaje w lenno Annie Sabinie von Hack, z domu Nostitz, wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 598 x 313 + 43, na pasku pergaminowym pieczęć starosty w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 114.

1670, 26 VI., Budziszyn (Budissin)
Piotr Franciszek Longinus von Kiefferberg, dziekan budziszyński, i wizytator klasztoru magdalenek w Lubaniu udziela pełnomocnictwa sekretarzowi klasztornemu.
Or. niem., pap., 2 karty  202 x 287, pieczęć opłatkowa i podpis wizytatora, sygn. 115.

1676, 6 II., Smirsitz
Antoni Pankracy Rudolf von Gallas, pan na zamku Campo i Breyenthum, ks. Lucery, pan na hrabstwie Smirsitz, wydaje absolutorium dla starosty dziedzictwa w Frydlancie.
Or. niem., pap., 2 karty  197 x 328, pieczęć opłatkowa wystawcy, sygn. 116.

1677, 27 IX., Lubań (Stift Lauban)
Urszula Praxeda Assmann, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu informuje Marcina Engemann z Księginek (Keczdorf), że Fryderyk Hartmann spłacił swój dług wynoszący 23 talary.
Or. niem., pap., 2 karty 202 x 323, pieczęć sygnetowa i podpis przeoryszy, sygn. 117.

1678, 16 VI., Budziszyn
Jan Jerzy, kurfirst i ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. ogłasza testament Julianny Elżbiety von Haugwitz, z domu von Hock, dotyczący wsi Konigswartha.
Or. niem., perg. 606 x 343 + 47, na pasku pergaminowym pieczęć księcia w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 118.

1680, 13 VIII., Gorlitz (in Voigtsdorff Gorlitz)
Wolf Albrecht von Loben auf Schonberg, Ober i Nieder Halbendorf, etc., starosta zgorzelecki nadaje w lenno Jerzemu Fryderykowi von Hock i jego siostrze Julianie Elżbiecie von Haugwitz wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 527 x 308 + 38, na pasku pergaminowym pieczęć starosty w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 119.

1680, 13 VIII., Gorlitz (in Voigtsdorff Gorlitz)
Wolf Albrecht von Loben auf Schonberg, Ober i Nieder Halbendorf, etc., starosta zgorzelecki nadaje w lenno Jerzemu Fryderykowi von Hock wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 527 x 330 + 40, na pasku pergaminowym pieczęć starosty w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 120.

1681, 6 III., Gorlitz (in Voigtss Hoff zu Gorlitz)
Jan Jerzy III, ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Jerzemu Fryderykowi von Hock wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 500 x 343 + 52, na pasku pergaminowym pieczęć księcia w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 121.

1681, 24 II – 6 III., Budziszyn (Budissin)
Jan Jerzy III, ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. ogłasza reces o wzięciu pod opiekę kościoła katolickiego i ludności katolickiej w Górnych Łużycach..
Odpis niem., pap. 193 x 322, pieczęć opłatkowa klasztoru, w którym sporządzono odpis dokumentu książęcego, sygn. 122.

1692, 11 II., Budziszyn (an dem Churfurstl. Sachsische Schloss zu Budissin)
Jan Jerzy IV, ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Jerzemu Fryderykowi von Hock wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 577 x 343 + 38, na pasku pergaminowym pieczęć księcia w drewnianym kapslu ochronnym, podpis księcia, sygn. 123.

1694, 1 VI., Lubań (im Lobliche Stift zu Lauban)
Urszula Praxeda Assmann, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu zawiera układ z urzędnikiem kameralnym Jerzym Faulhaber z Budziszyna w sprawie dochodów jego córki Marii Elżbiety.
Or. niem., pap., 2 karty 197 x 313, pieczęcie sygnetowe i podpisy obu stron, sygn. 124.

1700, 14 VIII., Lubań (Lauban)
Rewers rady miasta Lubania w sprawie budowy koło bramy miejskiej (Thorgang) między klasztorem a kościołem parafialnym.
Or. niem., pap., 2 karty 203 x 328, pieczęć opłatkowa miasta, sygn. 125.

1705, 29 IX (am Tage Michaelis), Lubań (Lauban)
Układ zawarty między radą miasta Lubania i klasztorem magdalenek w sprawie świniarni (Schweinunghaus) i 2 niw na miejskim folwarku, które miasto sprzedaje klasztorowi.
Or. niem., pap., 2 karty 200 x 323, ślady po pieczęciach przeoryszy i Mateusza Vitzig, administratora, pieczęć opłatkowa Jana Gottlieba Bebhard, sołtysa, sygn. 126.

1715, 7 II., Księginki (Kerzdorf)
Klasztor magdalenek w Lubaniu ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad winnicami klasztornymi.
Or. niem., pap., 8 kart, 208 x 333, pieczęć opłatkowa i sygnetowa notariusza Chrystiana Gottlieba Sanusa (?), pieczęcie lakowe Chrystiana Bruchmanna i Wacława Heym, sygn. 127.

1715, 25 VII., Jałowiec  (Wingendorff)
Herman von Saltza na Jałowcu stwierdza, że na skutek zwrócenia klasztorowi krów z folwarku klasztornego nie będą wykonywane żadne związane z tym służby i powinności.
Or. niem., pap., 2 karty 203 x 337, pieczęć sygnetowa wystawcy, sygn. 128.

1724, 20 IX., Gorlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August II) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Karolowi Fryderykowi Zygmuntowi i Ottonowi Gottlobowi von Hock 2/3 wsi Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 598 x 362 + 44, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 129.

1724, 21 IX., Gorlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August II) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Ottonowi Gottlobowi Leopoldowi von Hock wieś  Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 602 x 381 + 47, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 130.

1725, 7 IX., Legnica (aufenn Konigl. Schloss zur Liegnitz)
Wacław Adalbert vor Wűrben und Freudenthal, starosta krajowy legnicki stwierdza, że Klara Charlotta von Rothkirch, z domu von Scopp uzyskała zapłatę od Otto Gottloba Leopolda von Hocke na Nawojowie Łużyckim (Haugsdorf) ze sprzedaży dóbr Grzymalin (Nieder Langenwaldau).
Or. niem., pap., 2 karty 216 x 346, pieczęć opłatkowa i podpis wystawcy, sygn. 131.

1731, 1 VIII., Görlitz
Jerzy Krzysztof von Gersdorff auf Steinbach wystawia zaświadczenia dla trojga niepełnoletnich dzieci zmarłego Ottona Gottloba Leopolda von Hock z Nawojowa Łużyckiego (Haugsdorf).
Or. niem., pap., 2 karty 203 x 337, pieczęć sygnetowa wystawcy, sygn. 132.

1732, 10 VII, Rzym (Rome)
Brat Tomasz Ripoll, prof. teologii, generał dominikanów ustanawia O. Woskiego spowiednikiem klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. łac., pap., druk, 413 x 304, pieczęć i podpis generała zakonu dominikanów, dokument ozdobny, sygn. 133.

1733, 15 V., Lubań (Closter zu Lauban)
Anna Helena Barbara Weickart, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, udziela pełnomocnictwa wiceplebanowi Woskiemu. Dołączona treść dokumentu hołdowniczego, datowanego 20 V 1733 r. w Budziszynie.
Or. niem., pap., 2 karty 201 x 327,ślad po pieczęci przeoryszy, jej podpis, sygn. 134.

1733, 22 IX., Görlitz
Jerzy Krzysztof von Gersdorff auf Steinbach wystawia zaświadczenia dla trojga niepełnoletnich dzieci zmarłego Ottona Gottloba Leopolda von Hock z Nawojowa Łuzyckiego (Haugsdorf).
Or. niem., pap., 2 karty 200 x 331, pieczęć sygnetowa wystawcy, sygn. 135.

1735, 8 II., Praga (in unsern Franciskaner Closter bey Marie Schner zu Prag)
O. Seweryn Vrbčanski, prowincjał czeskich franciszkanów, zezwala na urządzenie Drogi Krzyżowej w klauzurowym klasztorze magdalenek w Lubaniu.
Or. łac. i niem., pap., 200 x 322, pieczęć opłatkowa prowincjała. Na drugiej stronie dokumentu aprobata Jana Józefa von Schmidenthal, administratora i dziekana budziszyńskiego z dnia 8 maja 1735 r., pieczęć opłatkowa Jana Christiana Latarmy, Can. Sem., sygn. 136.

1736, 24 X., Lubań (in Closter zu Lauban)
Anna Barbara Helena von Weickart, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, zezwala sędziemu Józefowi Aret z Rudzicy (Pfaffendorff)  na budowę młyna.
Or. niem., pap., 3 karty 202 x 333, pieczęcie sygnetowe i podpisy przeoryszy i Jakuba Jana Józefa Woskiego, prepozyta lubańskiego, sygn. 137.

1738, 12 II., Wiedeń (in umseret, Stadt Wien)
Cesarz Karol VI, król Węgier, Czech, Dalmacji, Chorwacji, margrabia Moraw, ks. Luksemburga i Śląska, margrabia Łużyc, zezwala Marii Elzbiecie, przeoryszy i konwentowi  klasztoru magdalenek w Lubaniu na kupno wsi Godzieszów (Gunthersdorf).
Or. niem., perg. 747 x 503 + 149, na żółto ? czarnych sznurach pieczęć cesarza w drewnianym kapslu ochronnym i jego, podpis, sygn. 138.

1738, 13 II., Lubań
Maria Elzbieta Faulhaber, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu, udziela pełnomocnictwa wiceplebanowi lubańskiemu.
Or. niem., pap., 2 karty 198 x 313, pieczęć przeorysz i jej podpis, sygn. 139.

1738, Lubań (in Ober Lausnitz in der Stadt Lauban, den??.)
Maria Elzbieta Faulhaber, ksieni klasztoru magdalenek w Lubaniu z konwentem zobowiązuje się na wprowadzenie prawa czeskiego w kupionej wsi Godzieszowa (Gunthersdorf).
Or. niem., perg., 368 x 277+ 53, na różowej tasiemce pieczęć przeoryszy w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 140. Uwaga: data dzienna w dokumencie nie została wypełniona.

1742, 17 II., Krzeszów (Fűrstl. Grűsssau Stift)
Testament i spadek oraz inwentarz majątkowy Anny Barbary Queck, wdowy po kanclerzu klasztoru cystersów w Krzeszowie ? Baltazarze Franciszku Queck. W punkcie 15 zapisuje ona klasztorom żeńskim w Szprotawie, Lubaniu i Marienthal 300 guldenów.
Or. niem., pap. ,12 kart 208 x 342, pieczęć kancelarii klasztoru w Krzeszowie, sygn. 141.

1745, 12 III., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jű1lich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Ottonowi Gottlobowi von Hock trzecią część wsi  Nawojów Łuzycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 563 x 375 + 39, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 142.

1746, 7 VI., Praga
Testament Izabeli Teresy Hueber, z domu Trentin.
Odpis niem., pap., 2 karty 213 x 347, sygn. 143.

1747, 28 II., Praga
Teresa  Zedlitzki z domu Hueber i August Hueber sprzedają  dom ?Pod trzema Rumakami? na Starym Mieście Praskim swemu starszemu bratu Janowi Józefowi Hueber za 3800 reńskich talarów.
Or. niem., pap., 5 kart  213 x 347, pieczęcie lakowe i podpisy sprzedających, sygn. 144. Uwaga:  Zachowane oryginał i kopia w dwóch kopertach.

1748, 24 IX., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Katarzynie Mariannie, wdowie po Ottonie Gottlobie von Hock, z domu Schkopp, wieś  Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 589 x 373 + 39, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 145.

1751, 10 VII., Lubań
Jakub Jan Józef von Barenstamm, administrator biskupi i dziekan, zezwala przeoryszy klasztoru magdalenek w Lubaniu na noszenie na czole czarnego welonu ze złotym i srebrnym krzyżem.
Or. niem., pap., 2 karty, 203 x 337, pieczęć opłatkowa dziekana, sygn. 146.

1753, 14 V., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Ottonowi Gottlobowi von Hock wieś Nawojów Łuzycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 675 x 456 + 48, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 147.

1754, 21 IX., Lubań (Laubane in Partenone)
Jan Jakub Józef de Barenstumm, bp tytularny Pergamonu, administrator biskupi w Łużycach konsekruje kaplicę św. Anny należącą do klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. łac., pap. 200 x 322, pieczęć biskupa, sygn. 148.

1754, 19 XII., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Annie Eleonorze  von Hock, z domu von Warnsdorf wieś  NawojówŁużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 550 x 326 + 36, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 149.

1756, 28 I., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno Ottonowi Gottlobowi von Hock wieś Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 576 x 358 + 38, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 150.

1756, 11 X., Görlitz (aufenn Voigts Hoff im Gorlitz)
Fryderyk August, (jako August III) król Polski, wielki ks. litewski, ruski, pruski, mazowiecki etc., ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno klasztorowi magdalenek w Lubaniu wieś Nawojów Łużycki(Haugsdorf).
Or. niem., perg. 605 x 387 + 38, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 151.

1767, 7 VIII., Lubań
Protokół oględzin i pomiarów przeprowadzonych 14 VII 1760 r. w kościele parafialnym Św. Trójcy w Lubaniu.
Or. niem., pap., 9 kart 196 x 323, pieczęć opłatkowa Krzysztofa Gottloba Pauli, załączone 2 plany sytuacyjne kościoła z zewnątrz i wewnątrz, sporządzone przez Krzysztofa Gottloba Pauli, z jego pieczęciami lakowymi, , sygn. 152.

1769, 18 V., Budziszyn
Fryderyk August, ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. wystawia nowy dokument lenny nadający klasztorowi magdalenek w Lubaniu wieś Nawojów Łuzycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 541 x 337 + 48, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 153.

1771, 17 IV., Lubań
Rada miasta Lubania ustanawia nadzwyczajny pochówek przeoryszy Marii Anny Bernardy Nierlich, zm. 15 IV 1771 r., na miejskim cmentarzu.
Or. niem., pap., 4 karty 197 x 318, pieczęć opłatkowa miasta i podpis Jana Chrystiana Thehart, sygn. 154.

1771, 18 IV., Lubań
Wyjaśnienie klasztoru magdalenek w Lubaniu dotyczące nadzwyczajnego pochówku przeoryszy Marii Anny Bernardy Nierlich, zm. 15 IV 1771 r., na miejskim cmentarzu. Załącznik rady miejskiej w powyższej sprawie.
Dwie sprawy, odpisy niem., pap. oba po 4 karty, wym. 198 x 322, sygn. 155.

1771, 2 XII., Lubań
Maria Joanna (Wöls), ksieni i konwent klasztoru magdalenek w Lubaniu przyznają subdiakonowi Michałowi Parrinck z Kotten tytuł do oceny hipotecznej dóbr w Nawojowie Łużyckim (Haugsdorf).
Or. niem., pap., 2 karty, 200 x 358, pieczęć sygnetowa i podpis przeoryszy, załączona Formula tituli mensa., niem., pap., sygn. 156.

1775, 2 VI., Lubań
Protokół przesłuchania sędziów przysięgłych i starszych gminy w Jędrzychowicach (Hennersdorf).
Or. niem., pap., 8 kart, 202 x 325, pieczęć sygnetowa syndyka klasztornego, sygn. 157.

1782, 21 III., Lubań
Burmistrz i rada miasta Lubania wyjaśniają kwestię pochowania na cmentarzu miejskim ksieni Marii Joanny Wöls, zm. 10/20 III 1782 r.
Or. niem., pap., 4 karty, 204 x 332, pieczęć opłatkowa miasta, sygn. 158.

1783, 21 XI., Racibórz (in eiusdem Franziskaner Kloster zu Ratibor)
Wigiliusz Duda, prowincjał franciszkanów prowincji śląskiej w Raciborzu, zezwala na przygotowanie Drogi Krzyżowej w klauzurowym klasztorze magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., pap., 2 karty, 172 x 240, pieczęć opłatkowa prowincjała, sygn. 159.

1799, 9 IX., Berlin (in Unseren Koniglichen Residenz in Berlin)
Fryderyk Wilhelm III, król Prus, zatwierdza wybór mniszki Marii Magdaleny Wiedermann z klasztoru w Lubaniu na stanowisko ksieni klasztoru w Szprotawie.
Or. niem., perg. 4 karty, 240 x 356, czarno ? białe sznury po pieczęci króla, podpis króla, sygn. 160.

1802, 28 VI., Görlitz (au dem Voigtshoffe zu Gorlitz)
Fryderyk August, ks. saski, na Jűlich, Cleve i Berg, landgraf turyński, margrabia miśnieński, Dolnych i Górnych Łużyc etc. nadaje w lenno klasztorowi magdalenek w Lubaniu wieś  Nawojów Łużycki (Haugsdorf).
Or. niem., perg. 652 x 358 + 28, na pasku pergaminowym pieczęć herbowa Fryderyka Augusta, księcia saskiego w drewnianym kapslu ochronnym, sygn. 161.

1805, 8 XI., Lubań (im Kloster zu Lauban)
Mianowanie i instrukcja dla nowo mianowanego inspektora gospodarczego Karola Thiel.
Or. niem., pap., 30 stron, 218 x 357, pieczęć lakowa dziekana, sygn. 162.

1806, 25 VII.,  Gierałtów (Gersdorf)
Rudolf von Warnsdorf wydaje kwit na 100 talarów dla klasztoru magdalenek w Lubaniu.
Or. niem., pap. 210 280, pieczęć lakowa wystawcy, sygn. 163.

1810, 9 VI., Lubań
Rewers rady miasta Lubania dotyczący sprawy pochówku na miejskim cmentarzu zmarłej 5/6 VI 1810 r. ksieni Marii Anny Riedel.
Or. niem., pap. 203 x 327, pieczęć opłatkowa rady miejskiej i podpis burmistrza., sygn. 164.

Opracował: dr Roman Stelmach, Państwowe Archiwum we Wrocławiu.