Pytania i odpowiedzi

Przyjęcie do nowicjatu Zgromadzenia poprzedza przygotowanie, które obejmuje czas kandydatury i postulatu. Wychowanie w okresie kandydatury, a później w postulacie,  pomaga w pogłębieniu życia chrześcijańskiego. To dla kandydatki czas rozeznania własnych motywacji i prawdziwości powołania, a także tego, czy jest zdolna dać na nie odpowiedź zgodnie z duchem Zgromadzenia. Celem kandydatury i postulatu  jest wzajemne poznanie się Zgromadzenia i kandydatki, co pozwala dobrze rozeznać jej powołanie przed przyjęciem do kolejnego etapu, jakim jest nowicjat. Zarówno kandydatura, jak i postulat trwają jeden rok w naszym Zgromadzeniu.

Kandydatka ubiegająca się o przyjęcie do Zgromadzenia winna przedstawić następujące dokumenty:

1.    prośbę o przyjęcie,
2.    metrykę urodzenia,
3.    metrykę chrztu,
4.    świadectwo bierzmowania,
5.    świadectwa ukończenia szkół i kursów,
6.    świadectwo ukończenia katechizacji,
7.    świadectwo zdrowia,
8.    świadectwa pracy,
9.    dokładny życiorys,
10.    3 zdjęcia,
11.    zezwolenie rodziców, jeśli kandydatka nie ukończyła 18. roku życia,
12.    opinię księdza proboszcza,
13.    opinię katechety.

Właściwe życie w Zgromadzeniu rozpoczyna się przyjęciem do nowicjatu, który zmierza ku temu, żeby nowicjuszki dokładniej rozpoznały Boże powołanie właściwe naszemu Zgromadzeniu oraz by doświadczyły sposobu życia Zgromadzenia, uformowały umysł i serce zgodnie z jego duchem i trwa około trzech lat

Okres junioratu rozpoczyna się złożeniem profesji zakonnej, poprzez którą siostra zobowiązuje się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby czasowe w naszym Zgromadzeniu składane są przez okres pięciu lat. Okres junioratu trwa pięć lat i kończy się złożeniem profesji wieczystej