Siostry głoszą słowo w Kamiennej Górze

Siostry głoszą słowo w Kamiennej Górze

W niedzielę 23 czerwca s. Sylwia i s. Ewa udały się do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej Górze. Siostry przeżywały każdą Mszę św. razem z parafianami, dzieląc się świadectwem życia, opowiadając o swoim Zgromadzeniu Sióstr Magdalenek. Siostry dzieliły się też Słowem Bożym, które w tym dniu mówiło o burzliwych losach człowieka, o sytuacjach, których się lęka, bo zagrażają jego życiu. Ukazywało też Boga, jako wybawcę człowieka, jako tego, który ma moc uspokoić wzburzone morze i gwałtowne wichury. Siostry świadczyły o tym, że życie z Jezusem, relacja z Nim, rodzą zaufanie, które jest źródłem pokoju serca. Tego pokoju potrzebujemy na co dzień, potrzebuje go cały świat. Siostry razem z zespołami, które są w parafii, animowały śpiew. Wyraziły też wdzięczność całej Parafii wraz z jej Pasterzami – ks. Aleksandrem Siemińskim i ks. Januszem Poksińskim za serdeczne przyjęcie, za radosną i życzliwą atmosferę. Na zakończenie siostry prosiły o modlitwę za każdą wspólnotę magdaleńską, aby żyjąc we wzajemnej miłości i otwartości na Boże dary, mogły cieszyć się nowymi powołaniami. Zapewniły również o swojej modlitwie za wszystkich parafian, życząc, aby Jezus, który panuje nad żywiołami, panował w życiu każdego z nas.