Juniorat

Mając miłość Boga i bliźniego, człowiek może być pewien, że nie będzie źle czynił.

Św. Augustyn

Okres junioratu rozpoczyna się złożeniem profesji zakonnej, poprzez którą siostra zobowiązuje się publicznym ślubem do zachowania trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Śluby czasowe w naszym Zgromadzeniu składane są przez okres pięciu lat. Formacja tego okresu ma na celu osiągnięcie przez juniorystki jedności życia poprzez harmonijne łączenie istotnych elementów formacji: pogłębienie życia duchowego, poznanie i praktykę życia konsekrowanego oraz łączenie go z formacją teologiczną, apostolską, duszpasterską i zawodową. Juniorystki w modlitwie osobistej i wspólnotowej umacniają swój związek z Jezusem i wole naśladowania Go w gotowości oddania siebie Bogu i bliźnim do końca życia.

Okres junioratu trwa pięć lat i kończy się złożeniem profesji wieczystej, która wprowadza w czas formacji ciągłej, gdyż Bóg nieustannie wzywa każdą z nas do rozpoznawania wierności wobec Zbawiciela i uległości Jego Duchowi. Mobilizuje do zwrócenia szczególnej uwagi na znaki Ducha Świętego w naszych czasach oraz wrażliwości pozwalającej odpowiedzieć na nie we właściwy sposób.