Formacja

Modlitwa jest kluczem do nieba. Póki będziesz wytrwały w modlitwie, możesz być pewien, że nie oddali się od ciebie Jego miłosierdzie. Ten, kto potrafi się dobrze modlić, potrafi także dobrze żyć.

Św. Augustyn

Celem formacji sióstr Zgromadzenia Świętej Marii Magdaleny od Pokuty jest życie zakonne kandydatek na drodze pokuty i modlitwy, praktykowania rad ewangelicznych w duchu Zgromadzenia, by w pełni włączyć się we wspólnotę zakonną.

Formacja w Zgromadzeniu to ogólny proces obejmujący wszystkie sfery życia sióstr oraz całego Instytutu. Polega on na kształtowaniu osób powołanych do życia poświęconego Bogu, upodobnionych do Jezusa Chrystusa czystego ubogiego i posłusznego oraz włączeniu w życie oddane zbawczej woli Bożej poprzez modlitwę, pokutę i wewnętrzna przemianę serca, prowadzącą do przemiany życia.

Proces formacji realizowany jest stopniowo. W fazie początkowej składa się z czterech etapów: kandydatury, postulatu, nowicjatu i junioratu. Obejmuje rozwój ludzki, duchowy i apostolski. Jest to czas na kształcenie prowadzące do zrozumienia dojrzałości chrześcijańskiej, dogłębne poznanie przyjętych zobowiązań, akceptację konsekwencji pójścia za Chrystusem i życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, przygotowanie i stałe dokształcanie do podejmowania działalności apostolskiej właściwej naszemu Zgromadzeniu. W dziele formacji inicjatywa należy zawsze do Ducha Świętego, który w ukryty sposób kształtuje serca i umysły, posługując się środkami ludzkimi.