Obrona pracy licencjackiej

Obrona pracy licencjackiej

Dnia 19 czerwca br. s. Beata Rusnarczyk obroniła Pracę Licencjacką. S. Beata ukończyła trzyletnie studia pedagogiczne na kierunku pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pracą z rodziną na Papieskim wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Swoją pracę siostra napisała na seminarium naukowym pod kierunkiem ks. dr. Bartosza Mitkiewicza pt. „Pedagogia św. Jana Pawła II w orędziach na Światowe Dni Młodzieży” z wynikiem bardzo dobrym. Na co dzień s. Beata posługuje we wrocławskiej wspólnocie sióstr magdalenek. Każde takie osiągnięcie jest radością również innych sióstr i powodem do wdzięczności Bogu.