Działalność

KTO ZAŚ UMIE DOBRZE CZYNIĆ, A NIE CZYNI, GRZESZY.

List św. Jakuba 4:17

Siostry wierne dziedzictwu Instytutu włączają się poprzez modlitwę i pokutę w odkupieńcze dzieło Chrystusa i Jego Kościoła. Całe swe życie poświęcają miłości wynagradzającej Sercu Jezusa za grzechy świata, a zwłaszcza kobiet, którym pragną wyprosić łaskę nawrócenia. Czynią to za wzorem św. Marii Magdaleny, która bardzo Pana umiłowała, gdyż wiele jej przebaczono. W tym też duchu siostry magdalenki angażują się w: wychowywanie młodzieży, przygotowując ją do dojrzałego życia chrześcijańskiego; wspomaganie osób moralnie zagrożonych i niszczących przez grzech swoją godność, aby uwrażliwić je na zło, dopomóc oderwać się od grzechu i powrócić na drogę Bożych przykazań. Podejmują także współpracę z Kościołem lokalnym w pracach duszpasterskich jako katechetki, zakrystianki czy animatorki grup młodzieżowych. Podejmują zadania w Kurii Biskupiej w Legnicy, w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i w Erfurcie. 

W Bayreuth (Niemcy) prowadzą kancelarię, a także włączają się aktywnie w pracę duszpasterską. Prace pielęgniarskie i opieka nad osobami starszymi realizowane są w Domu Księży Emerytów we Wrocławiu. Typową pracę związaną z realizacją charyzmatu zgromadzenia, prowadzą siostry w Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt w Lubaniu, w którym pomagają młodym osobom w kształtowaniu życia zgodnego z zamysłem Boga wobec człowieka.

(CZYTAJ WIĘCEJ O OGNISKU WYCHOWAWCZYM  NA TEJ STRONIE)