Nowenna do św. Bakhity

Od dziś, tzn. od 30 stycznia siostry magdalenki we wszystkich swoich wspólnotach rozpoczęły Nowennę do św. Bakhity, która jest patronką IV już Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, obchodzonego w Kościele dnia 8 lutego. Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając liturgiczne wspomnienie św. Józefiny Bakhity dniem modlitwy za współczesnych niewolników, wzywa nas wszystkich, abyśmy podjęli starania o świat wolny od wszelkich form niewoli. Jako magdalenki, zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia pragniemy wynagradzać Boskiemu Sercu Jezusa za każdy grzech a w tych dniach modlitwą Nowenny  do św. Bakhity, pragniemy za Jej wstawiennictwem wraz ze wszystkimi ludźmi, przepraszać za grzechy wykorzystywania na różne sposoby człowieka przez człowieka i prosić o opamiętanie dla tych, którzy dopuszczają się takiego procederu. Jak zachęca Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa, do której należą także nasze siostry, „Rozszerzajmy ten krąg modlitwy i bliskości, przekazujmy zachętę do modlitwy w naszych środowiskach”. Włączmy się w to wołanie!