Miriam siostra Mojżesza

Miriam siostra Mojżesza

Dnia 13 kwietnia w klasztorze sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet w ramach Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej, w którym aktywnie uczestniczą siostry. Tym razem wzięło w nim udział 8 pań, które w większości przybyły z okolicznych miejscowości. Spotkanie odbyło się według stałego klucza, czyli najpierw Msza święta w intencji przybyłych oraz we wszystkich sprawach, które noszą w swoich sercach, a następnie wygłoszona została konferencja o kolejnej kobiecie- bohaterce z Pisma Świętego. Inspiracją tego spotkania była dla uczestniczek postać Miriam, siostry Mojżesza i Aarona, której sylwetkę przybliżył ks. Patryk Zarzeczny – wikariusz parafii pw. Trójcy Świętej w Lubaniu. Choć na kartach Starego Testamentu jest niewiele o samej Miriam, to jednak ksiądz Patryk wydobył niesamowite bogactwo tej postaci. Przeprowadził panie i siostry poprzez historię opisaną w Księdze Wyjścia, w której Miriam ma swoje miejsce. Spotykamy ją
w czasie prześladowania faraona, gdy ochrania z matką małego Mojżesza, któremu grozi śmierć z rąk siepaczy króla egipskiego. Za jej przyczyną Mojżesz trafia pod opiekę córki faraona i potem wraca do domu rodzinnego. W ciągu życia charyzmatycznego brata Miriam wciąż jest blisko, zawsze opiekuńcza, zawsze pomocna. Po przejściu Morza Czerwonego nazwana nawet prorokinią, liderką kobiecego orszaku, która wychwala Boga za dokonane wobec Izraelitów dzieła. W wędrówce do Ziemi Obiecanej jednak szemrze przeciw bratu, który pokochał kuszytkę. Za to zostaje ukarana trądem i czas odosobnienia, do czego zmuszało prawo każdego zarażonego, jest dla niej czasem nawrócenia i odnowienia relacji z Bogiem. Wraca zdrowa do wspólnoty. Nie jest przekreślona pomimo swoich uchybień i słabości. Po konferencji przy dobrym ciastku i kawie panie dzieliły się doświadczeniem Boga w ich życiu, tęsknotą za żywą z Nim relacją. Piękne, choć często trudne życiowe sytuacje po czasie okazują się realizowaniem planu Boga, który w Swej Opatrzności i niepowtarzalnej miłości opiekuje się każdym człowiekiem i pragnie jego szczęścia. Po głębokich, często wzruszających świadectwach pań w Adoracji Najświętszego Sakramentu w klasztornej kaplicy zostały powierzone Panu wszystkie sprawy i ludzie, którzy stają na drogach życia sióstr i przybyłych kobiet.