Modlitwa za miasto Lubań

Modlitwa za miasto Lubań

Każdego 22-go dnia miesiąca w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Lubaniu spotykają się mieszkańcy Lubania, aby przez wstawiennictwo swojej patronki św. Marii Magdaleny wypraszać potrzebne łaski dla siebie i miasta. Kwietniowe spotkanie, podobnie jak poprzednie, rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, która trwała do godz. 18.00. Pierwsze pół godziny to modlitwa w ciszy, następnie siostry magdalenki od pokuty wspólnoty lubańskiej prowadziły rozważania i modlitwy przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny. W modlitwach prosiły
o potrzebne łaski dla mieszkańców miasta, dla sprawujących władzę, dla duchowieństwa i wszystkich wspólnot parafialnych, o miłosierdzie Boże dla wszystkich zmarłych mieszkańców, zmarłych kapłanów, zmarłe siostry magdalenki od pokuty i dla dusz w czyśćcu cierpiących, by wspomniani zmarli jak najszybciej dostąpili udziału radości życia wiecznego w gronie zbawionych. O godz. 18.00 ks. Artur Węgiel, proboszcz parafii wraz z ks. Patrykiem Zarzecznym, wikariuszem parafii sprawowali Eucharystię w intencji miasta i mieszkańców Lubania. Eucharystii przewodniczył ks. Patryk i on też wygłosił homilię. Po zakończonej Eucharystii miało miejsce Nabożeństwo Słowa Bożego przygotowane przez grupę biblijną przy parafii pw. Świętej Trójcy w Lubaniu. Przewodniczący nabożeństwu ks. Patryk we wprowadzeniu zwrócił uwagę uczestników przede wszystkim na postawę słuchania
i gotowości przyjęcia Słowa Bożego, które obok Tradycji i sakramentów jest dla chrześcijan źródłem życia. Owocem spotkania ze Słowem Bożym jest wiara. Stąd tak ważne jest słuchanie Słowa Bożego i wprowadzanie w czyn wszędzie tam gdzie chrześcijanie są obecni. Kolejne spotkanie modlitewne za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny będzie miało miejsce 22-go maja br. tradycyjnie w lubańskim kościele pw. Świętej Trójcy. Święta Mario Magdaleno „z wielką czcią prosimy, byś wspomniała przed Bogiem także i nas, pokornie modlących się, orędowniczko rodzaju ludzkiego, abyśmy w pokoju i ciszy przeżyli swoje dni i zyskali miłosierdzie i przychylność Boga”.