Spotkanie formacyjne kobiet w Legnicy

Spotkanie formacyjne kobiet w Legnicy

„Mikal. Uroda to nie wszystko. Poznaj Boga! Poznaj siebie!” – to temat skupienia formacyjnego Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej im. św. Rity, jakie odbyło się 19 kwietnia 2024 r. w Domu Caritas w Legnicy. Tym razem duchowym przewodnikiem spotkania był ks. Krzysztof Wiśniewski.

Skupienie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu, poprowadzonej przez s. Ewę, magdalenkę. Podczas adoracji była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Eucharystia była czasem dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar życia, za dar powołania do wiary w Jezusa Zmartwychwstałego i karmienia się Jego Tajemnicą. Podczas homilii o. Krzysztof podkreślił, jak ważna jest akceptacja drogi do wiary, która ma swoje etapy i przełomy. Każdy przechodzi przez czas ciemności, zwątpień, niezrozumienia – jak ci uczniowie Jezusa, którzy zgorszyli się słowami Mistrza
o spożywaniu Jego Ciała i Krwi, albo jak św. Paweł (Saul z Tarsu), który „dyszał żądzą zabijania wyznawców Jezusa”. Lecz potem przychodzi światło od Pana. To są etapy drogi. Potrzeba cierpliwości i trwania we wspólnocie.

Kolejnym punktem była agapa, przy smakołykach przygotowanych przez uczestniczki spotkania.

Następnie, w konferencji o. Krzysztof przedstawił postać biblijnej Mikal – córki Saula i pierwszej żony Dawida. Dramatyczna historia pięknej królewny o imieniu głoszącym „Któż jak Bóg!” była okazją do zrozumienia tego, jak bardzo potrzebna jest ludzka pomoc na drodze rozwoju duchowego. Mikal była od początku traktowana przedmiotowo, najpierw przez ojca, potem przez męża i żaden z nich nie wprowadził jej
w tajemnicę Boga, który wybiera człowieka znikomego, kocha go i obdarza łaską królewskiego namaszczenia. Mikal utkwiła w postawie odrzucenia. Nie poznała Boga. Nie poznała też siebie. Nie rozumiała swej historii. Wzgardziła Dawidem tańczącym przed arką Pana i nie umiała otworzyć serca na błogosławieństwo, które niósł do domu Dawid. Ta jałowa postawa miała swoje przyczyny. Ma też swojego Odkupiciela – Jezusa, który jest Nowym Dawidem.

Do konferencji została przygotowana praca w grupach, będąca okazją do pogłębionej rozmowy. Spotkania w czterech małych grupach po raz kolejny pokazały, jak ważna jest praca nad sobą i jak potrzebna jest wzajemna wymiana doświadczeń. „Człowiek to całość. W drodze życia trzeba mieć odwagę popatrzeć na to, co w nas słabe, zranione przez różne wydarzenia w naszej historii. Trzeba spojrzeć na siebie w świetle Słowa Bożego, w modlitwie, ufając Bogu, a zarazem sięgając po fachowe ludzkie wsparcie.” – dzieliła się p. Justyna.

Na zakończenie spotkania odśpiewano Apel Jasnogórski. Kolejne wspólne wydarzenia są już w przygotowaniu. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę – 19 maja. Diecezjalny dzień skupienia kobiet w Domu Chleba w Osłej – 25 maja. Będzie też w czerwcu spotkanie w Domu Caritas
w Legnicy. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich kobiet.