Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

XI Karkonoski Orszak Trzech Króli

Już tradycją się stało, że w Uroczystość Objawienia Pańskiego w wielu miastach w Polsce organizowa...

Magdalenki zawierzone Maryi

Dnia 1 stycznia 2022 roku jedna z parafianek parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze- Ci...

Jest szansa na odbudowę

Siostry magdalenki od pokuty w czasach swej świetności posiadały ogromny obiekt klasztorny w Nowog...

Sternsingern

Sternsingern to po niemiecku kolędnicy, którzy zbierają datki na misje. 30 stycznia w Bayreuth, gd...

,,W żłobie leży…”

Choć wydawało by się, że czas Świąt Bożego Narodzenia już się skończył, bo Wigilia za nami i Paste...

Wigilia z ubogimi

Już po raz kolejny parafia św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, przy której posługują siostry...

Świątecznie na „Perle Zachodu”

W poniedziałek 27 grudnia 2021 r. siostry magdalenki od pokuty wspólnoty jeleniogórskiej i lubańsk...

Odpust w Cieplicach

Kaplica w domu zakonnym sióstr magdalenek od pokuty w Jeleniej Górze- Cieplicach otrzymała wezwani...

Rada Generalna w Rzymie

Siostry magdalenki pokuty rozpoczęły swoją posługę w Domu Generalnym Zmartwychwstańców w Rzymie de...

Dzieląc się opłatkiem

W środę 22 grudnia br. pracownicy Legnickiej Kurii Biskupiej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchowneg...

Spotkanie przełożonych

W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbyło się w Domu generalnym w Lubaniu kolejne spotkanie formacyj...

Pijarskie pierogi

Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty jeleniogórskiej, jeśli idzie o sakrament pokuty, korzyst...

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5