Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Witajcie w domu

Uroczystość 800-lecia sprowadzenia przez Jadwigę Śląską Pokutniczek św. Marii Magdaleny do  Nowogrodźca nad Kwisą [WIĘCEJ]

Do furty klasztornej pukają dzieci

Wizyty dzieci i młodzieży w klasztorze lubańskim. [WIĘCEJ]

Wywiad z s. Wiesławą Kopij

Od 24 września br. św. Maria Magdalena będzie oficjalnie patronką miasta..[WIĘCEJ]

Siostry magdalenki głosiły SŁOWO

14 maja 2017 roku to kolejna niedziela, kiedy siostry magdalenki głosiły SŁOWO w parafiach lubańskich.[WIĘCEJ]

Papież o Marii Magdalenie

O Marii Magdalenie, jako apostołce nowej i wspanialszej nadziei mówił papież podczas audiencji ogólnej. [WIĘCEJ]

Jak Maria Magdalena

18 czerwca już ostatni raz przed ogłoszeniem św. Marii Magdaleny patronką Lubania, siostry magdalenki od pokuty apostołowały we wszystkich parafiach miasta. [WIĘCEJ]

Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana...

2Kor 4,5

 

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]