Magdalenki

Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty sięga swym rodowodem początku XIII wieku i jest wyrazem troski Kościoła o los moralnie zaniedbanych kobiet i dziewcząt. U początków istnienia siostry prowadziły ściśle kontemplacyjny charakter życia. Pierwszy klasztor magdalenek od pokuty na ziemiach polskich został ufundowany w Nowogrodźcu nad Kwisą w 1217 r. przez św. Jadwigę Śląską i jej małżonka Henryka Brodatego. W 1320 r. dzięki staraniom księcia Jaworskiego i Ziębickiego Henryka zainicjowano istnienie konwentu w Lubaniu, który jako jedyny przetrwał bezlitosną sekularyzację klasztorów przeprowadzoną przez rząd pruski w 1810 r. [WIĘCEJ]

Żegnając Przyjaciela

28 lutego kilka sióstr magdalenek od pokuty z Lubania wraz z dziewczętami z Ogniska Wychowawczego ...

Dar i tajemnica

28 lutego dwie siostry magdalenki od pokuty udały się wraz z  rektorem seminarium legnickiego ks. ...

Nie tylko fasada…

Siostry magdalenki od pokuty trwają w oczekiwaniu na jedyny w swoim rodzaju Jubileusz 700-lecia is...

Zawód : Prymas Polski

24 lutego w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odbył się pierwszy z czterech zaplanowan...

Imieniny Bpa Zbigniewa

17 lutego wypadają imieniny pasterza diecezji legnickiej. Z tej okazji w poniedziałkowy poranek o ...

Przymierze, a droga serca

Pod takim hasłem w dniach 30.01. – 02.02.2020 r., odbyły się ogólnopolskie rekolekcje ewangelizacy...

Święto osób konsekrowanych

W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To d...

Zależy jak leży…

17 stycznia do jeleniogórskiego klasztoru Sióstr Magdalenek od Pokuty zjechały się 23 nastolatki, ...

Damskie kolędowanie w Koskowicach

17 stycznia do domu parafialnego w Koskowicach licznie zjechały się panie, by po raz kolejny w atm...

Słowo od Przełożonej Generalnej

Rok 2020 dla naszego Zgromadzenia jaśnieje Jubileuszem 700.lecia istnienia Klasztoru Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu. Zbliżający się jubileusz przyjmujemy jako dar Boga w Trójcy Jedynego. Każdy wszak jubileusz jest przygotowywany w dziejach Kościoła przez Opatrzność Bożą. Zgromadzenie nasze pragnie wpisać się w przygotowanie jubileuszowego 2020 roku 9.letnią Nowenną z pragnieniem, by stał się szczególnym czasem łaski, "dniem błogosławionym przez Pana". [WIĘCEJ]