Zarząd Zgromadzenia u Maryi

Zarząd Zgromadzenia u Maryi

9 maja 2019 r., zaraz po zakończonej Kapitule Generalnej Zgromadzenia, nowo wybrany Zarząd Generalny z Przełożoną Generalną na czele, pojechał zawierzyć się na Jasnej Górze Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, w której Uroczystość, czyli 3 maja został wybrany. Siostry uczestniczyły w Apelu Jasnogórskim a następnego dnia przed Mszą św., dokonały uroczystego zawierzenia kolejnych sześciu lat posługi Zgromadzenia w Kościele- najlepszej z Matek. Wyraziły to słowami:

Maryjo Najlepsza Matko i Królowo Tobie zawierzamy dziś siebie,każdą siostrę naszego Zgromadzenia i naszą misję w Kościele. Prowadź nas  na drodze rozeznawania i wypełniania WOLI TWOJEGO SYNA. Wyproś nam dar jedności, wzajemnej siostrzanej miłości i płynącego z nich pokoju. Otaczaj nas płaszczem Swej opieki, chroniąc przed wszelkim złem. Otwieraj też serca młodych dziewcząt, by razem z nami, wzorem św. Marii Magdaleny chciały iść drogą miłości i pokuty. Amen.

W drodze powrotnej siostry pojechały do Roszkowic, gdzie modliły się przy tablicy upamiętniającej sylwetkę Matki Pauli Andrzejewskiej, która właśnie tam 30 czerwca 1961 roku zakończyła swoją ziemską pielgrzymkę. Tym gestem wyraziły wdzięczność tej szczególnej dla historii Zgromadzenia mniszce, dzięki której magdalenki od pokuty przetrwały po II wojnie światowej na ziemiach polskich. Po drodze nawiedziły także Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce.