Marienthal

Marienthal

W niedzielne popołudnie, 5 maja 2019 r., w przerwie obrad VIII Zwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia, siostry biorące w niej udział wyjechały wraz z o. Ambrożym Skorupą salwatorianinem, który przez cały czas jej trwania pełnił rolę doradcy z zakresu prawa kanonicznego, do cysterskiego kompleksu klasztornego w Marienthal. Po zwiedzeniu budynków klasztornych, siostry wzięły udział w adoracji Najświętszego Sakramentu a po niej odśpiewały z cysterkami niedzielne Nieszpory. Po wspólnej modlitwie, na zaproszenie opatki klasztoru mogły zobaczyć zakonny cmentarz, pomieszczenia chóru i biblioteki klasztornej. Dla magdalenek ta wizyta miała też historyczne znaczenie, gdyż w tym właśnie klasztorze w lutym 1945 roku zatrzymała się grupa magdalenek uciekających w wyniku działań wojennych z klasztoru lubańskiego.