Nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia

Nowy Zarząd Generalny Zgromadzenia

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wpisuje się w historię Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty zainicjowaniem nowego czasu, który normy zakonne wyznaczają na okres kolejnych sześciu lat służby magdalenek w Kościele. Po sesji sprawozdawczej z działalności Zarządu Generalnego kadencji 2013-2019, właśnie dnia 3 maja 2019 r., czyli w drugim dniu obrad VIII Zwyczajnej Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, dokonano wyboru nowych władz Zgromadzenia. Zostały one poprzedzone sześciomiesięcznym przygotowaniem  duchowym, a danego dnia Eucharystią oraz Adoracją Najświętszego Sakramentu, kiedy wzywano Ducha Świętego dla właściwego rozeznania bezpośredniego. Przełożoną Generalną została s. M. Wiesława Kopij, Wikarią Generalną s. Iwona Hałamuszka, natomiast Radnymi Generalnymi – s. Olga Soroka, s. Malwina Raźniak oraz s. Zofia Smagur. Kierunki rozwoju dla dobra całego Kościoła siostry magdalenki posłuszne natchnieniom Ducha Świętego, wyznaczą w ramach obrad kapitulnych, które potrwają jeszcze przez kilka dni.