Zależy jak leży…

Zależy jak leży…

17 stycznia do jeleniogórskiego klasztoru Sióstr Magdalenek od Pokuty zjechały się 23 nastolatki, by przeżyć pierwsze w tym nowym roku dni skupienia. W piątek po zakwaterowaniu i wspólnej kolacji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Kolejny dzień mimo nieobecności kapłana wypełniony był „po brzegi”. Siostry wraz z dziewczętami pojechały do Szklarskiej Poręby i wspięły się  na Wysoki Kamień. Piękno gór i roztaczająca się wokół nich panorama daje możliwość dystansu, zachęca do refleksji i niejako rozszerza perspektywę patrzenia na Boga, na siebie i drugiego człowieka. A to właśnie było tematem spotkania. Zwieńczeniem dnia była wieczorna adoracja żłóbka. W niedzielę dziewczęta rozjechały się do swoich domów.