Święto osób konsekrowanych

Święto osób konsekrowanych

W święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. To dzień uwielbienia i dziękczynienie za dar konsekracji oraz  obecności i posługi osób zakonnych w Kościele, i w świecie. W tym roku dzień ten obchodzi się po raz 24. Ustanowił go św. Jan Paweł II. Tegorocznym obchodom towarzyszyły słowa „wielka tajemnica wiary” – pierwsze słowa wypowiadane przez kapłana w czasie Eucharystii. Eucharystia jest w centrum życia konsekrowanego:  „Z samej swej natury Eucharystia stanowi centrum życia konsekrowanego — osobistego i wspólnotowego. (…) Każda osoba konsekrowana jest powołana, aby przeżywać w niej paschalną tajemnicę Chrystusa, jednocząc się z Nim w ofierze z własnego życia, składanej Ojcu przez Ducha Świętego. Gorliwa i długotrwała adoracja Chrystusa obecnego w Eucharystii pozwala w pewien sposób doświadczyć tego, co przeżył Piotr podczas Przemienienia: „Dobrze, że tu jesteśmy”. Przez sprawowanie misterium Ciała i Krwi Chrystusa umacnia się też i wzrasta jedność i wzajemna miłość tych, którzy poświęcili swoje życie Bogu” (Vita Consecrata 95).
W niedzielne przed południe o godz. 10.00 osoby konsekrowane zakonne i świeckie posługujące w diecezji legnickiej spotkały się w katedrze legnickiej, gdzie uczestniczyły w Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. W kościele obecne były między innymi siostry elżbietanki, franciszkanki, a także zakonnicy. Nie zabrakło również magdalenek od pokuty  z obu wspólnot lubańskich, wspólnoty z Nowogrodźca i sióstr wspólnoty posługującej u Biskupa Legnickiego. Liturgia tego dnia zaczęła się przy ołtarzu w bocznej nawie. Tam bp Zbigniew przywitał wiernych, a następnie pobłogosławił świece.  Z kolei rozpoczęła się procesja osób zakonnych i kapłanów do ołtarza głównego. W pierwszych słowach  homilii, które brzmiały  „Pan przybył do swojej świątyni”  bp Zbigniew  wskazywał, że wniesienie Jezusa do świątyni rozpoczęło czas nowej  – obecności Boga w życiu człowieka. Świątynia to miejsce obecności Boga! Miejsce, gdzie pełni się Jego wolę, gdzie Pan staje się dla nas jedynym Panem. Jezus oddał, ofiarował siebie samego, nie kogoś lub coś, ale siebie samego. Można powiedzieć, że się konsekrował – mówił bp Zbigniew. W tym miejscu Biskup Legnicki  podziękował wszystkim osobom konsekrowanym za ich obecność i posługę w rożnych miejscach diecezji. Biskup Zbigniew życzył osobom powołanym, by zawsze ze swej konsekracji czerpały radość. Przed końcowym błogosławieństwem przedstawiciele osób konsekrowanych zakonnych wyrazili, w dialogu z Celebransem uwielbienie Bogu za dar konsekracji oraz ponowili złożone śluby. W imieniu zebranych sióstr i braci zakonnych słowa podziękowania za sprawowaną Eucharystię wypowiedziała diecezjalna referentka życia konsekrowana s. Joanna, franciszkanka Rodziny Maryi. Radość świętowania kontynuowana była podczas poczęstunku dla osób konsekrowanych w seminarium legnickim.