Damskie kolędowanie w Koskowicach

Damskie kolędowanie w Koskowicach

17 stycznia do domu parafialnego w Koskowicach licznie zjechały się panie, by po raz kolejny w atmosferze wspólnoty, poznać bliżej postać wybranej niewiasty z kart Pisma Świętego. Tym razem na „świeczniku” została postawiona prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Konferencję na jej temat wygłosiła Pani Marzena Lewandowska. Mimo nieobecności duszpasterza parafii i opiekuna Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet ks. Mariusza Habiniaka, spotkanie upłynęło pracowicie i przy radosnym brzmieniu kolęd, którym akompaniował na wiolonczeli Franciszek, syn pani Jolanty Urbańskiej oraz chór z Katedry Legnickiej św. Apostołów Piotra i Pawła.