Właściwie rozeznawać

Właściwie rozeznawać

W dniach od 28 do 30 września w Domu Rekolekcyjnym WSD w Legnicy miała miejsce trzecia i ostatnia sesja dla sióstr magdalenek od pokuty w ramach formacji permanentnej. Tak , jak poprzednie dwie, poprowadzili ją Małgorzata i Mirosław Topolscy ze Stowarzyszenia Nowa Ewangelizacja z Częstochowy. Dla wielu sióstr nowością był fakt, że o sprawach duchowych mówią siostrom ludzie świeccy. Państwo Topolscy już od wielu lat są głosicielami Słowa Bożego w kraju i za granicą. Mając misję kanoniczną biskupa miejsca, głoszą rekolekcje w wielu parafiach. Jest to nowe oblicze Kościoła, który za sprawą Ducha Świętego działa w Nim na różne sposoby. Małżonkowie z wielkim zaangażowaniem mówili o Duchu Świętym na podstawie Pisma Świętego, wypowiedzi Ojców Kościoła i innych dokumentów Kościoła, ale też dawali żywe świadectwo działania Ducha Świętego w ich codziennym życiu. Cenną nauką dla sióstr magdalenek pozostanie sztuka rozeznawania duchowego, w którą Państwo Topolscy wprowadzili siostry magdalenki, bazując na Ćwiczeniach Duchowych św. Ignacego Loyoli.