To już rok

To już rok

Minął rok od nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań. Takie wspomnienie kieruje myśli do tego, co było u początku. Starania nadania tak zacnego patronatu podjęło wiele środowisk lokalnych, zarówno świeckich jak i kościelnych, nie wyłączając z tej grupy Sióstr magdalenek od pokuty. Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska ludzi szczególnie zaangażowanych w to dzieło. Formalne starania rozpoczęły się w 2010 r. od złożenia wniosku uzasadniającego historycznie, religijnie oraz społecznie patronat Świętej. Następnie konsultacje pokazały jak duże poparcie mieszkańców Lubania miał projekt. Należało jeszcze podjąć formalne starania przez pośrednictwo włodarzy miasta i władzy kościelnej.  Zostały one uwieńczone dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 15 marca 2016 r. zatwierdzającym św. Marię Magdalenę patronką u Boga miasta Lubań. Po rocznych przygotowaniach dnia 24 września 2017 r uroczyście  ogłoszono patronat św. Marii Magdaleny. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem J.E. bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, biskupa legnickiego, w rynku miejskim w Lubaniu, został odczytany wspomniany dokument Stolicy Apostolskiej. Tym samym już od roku patronuje ziemi lubańskiej Maria Magdalena.  W dniu poprzedzającym pierwszą rocznicę wydarzenia, 23 września br. w kościele pw. Trójcy Świętej w Lubaniu została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar patronatu. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dziekan dekanatu Lubań, a jednocześnie proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca w Olszynie ks. dr Bogusław Wolański. W wygłoszonym słowie kaznodzieja zwrócił uwagę jak ważne jest wstawiennictwo świętych. Podkreślił, że Maria Magdalena jest szczególną patronką na współczesne czasy. Kiedy większość ludzi opanowuje żądza pieniądza, władzy, posiadania, znaczenia, Maria Magdalena ukazuje poprzez historię swego życia, że prawdziwe szczęście można znaleźć jedynie w relacji z Jezusem. Trzeba tylko otworzyć się na Jego przebaczającą miłość i uczestniczyć w Jego misji i pozwolić działać Bogu w swoim życiu. We wspólnej modlitwie, w kościele parafialnym, uczestniczyli mieszkańcy Lubania oraz przedstawiciele władz miasta. Oczywiście nie mogło zabraknąć Sióstr magdalenek od pokuty – duchowych córek św. Marii Magdaleny. Minął rok ….. W jaki sposób wspomina się ten niezwykły patronat? Pierwszym z podjętych działań przez władze świeckie było wydanie płyty w kwietniu br. z zapisem oratorium Jubilate Deo omnis terra. Oratorium o św. Marii Magdalenie, autorstwa  kompozytora i dyrygenta Huberta Kowalskiego. Zostało ono wykonane w dniu nadania patronatu 24 września 2017r. Stowarzyszenie „Wyloguj się” i parafia pw. Trójcy Świętej w Lubaniu zorganizowały dziękczynną pielgrzymkę do Włoch, w roku nadania patronatu św. Marii Magdaleny miastu Lubań. Z kolei Siostry magdalenki od pokuty opracowały modlitewnik za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny. Książeczka ta trafiła do wiernych. Między innymi w ten sposób rozwija się kult Świętej Patronki na ziemiach lubańskich. Z pewnością, z upływem czasu będzie on jeszcze bardziej ożywiany przez podejmowanie różnych inicjatyw, tak w wymiarze religijnym jak i świeckim.