Dla kobiet

Dla kobiet

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w piątek, 5 października, obradowała Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet oraz diecezjalni duszpasterze kobiet. Spotkaniu przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet.
Z diecezji legnickiej w spotkaniu wzięli udział: ks. Mariusz Habiniak i s. Wiesława Kopij ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, jako koordynatorka ds. Duszpasterstwa Kobiet na terenie diecezji. Podczas spotkania wygłoszonych zostało kilka wykładów, które poruszane były w temacie roli kobiet w dzisiejszym świecie w różnych wymiarach ich obecności. Prof. Jadwiga Puzynina, językoznawca z UW, mówiła o roli języka w komunikacji  i w wychowywaniu młodych pokoleń we wrażliwości na jego piękno i komunikatywność oraz o roli kobiety w uwrażliwianiu na sposób mówienia.. Maria Ryś, psycholog z UKSW, kontynuowała temat komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, wskazując na narzędzia i programy opracowane przez G. Chapmana i M. Rosenberga. O bieżących wydarzeniach w Kościele i świecie oraz ich wpływie na kobietę i rodzinę powiedziały Alina Petrowa-Wasilewicz i Ewa Kowalewska. Nastepnie przedstawiano ciekawe inicjatywy oddolne kobiet, jak np. spotkania dla matek przy parafiach czy programie społecznościowym „ Jestem kobietą urzekającą.” W wypowiedziach duszpasterzy wybrzmiała szczególnie potrzeba duchowej formacji kobiet, które z kolei mają szerokie pole wpływania na mężczyzn i dzieci.