Wizyta duszpasterska

Wizyta duszpasterska

W niedzielę Chrztu Pańskiego, dnia 13 stycznia, która zamyka w roku liturgicznym czas Bożego Narodzenia, w domu sióstr magdalenek ze wspólnoty legnickiej, mieszkającej i pracującej w WSD, miała miejsce tradycyjna wizyta kolędowa z błogosławieństwem mieszkań. Po uroczystych Nieszporach w kaplicy kleryckiej, wszyscy przeszli z kolędą na ustach do kaplicy sióstr magdalenek, skąd po krótkiej modlitwie ksiądz Rektor udał się za klauzurę i  poświęcił pomieszczenia na siostrzanym  piętrze, a sacelan podpisał ich drzwi symbolami CMB 2019,co znaczy, że Chrystus mieszkanie błogosławi z łac. Chrisus Mansionem Benedicat. Następnie klerycy obdarowani torbą słodkości udali się, by pobłogosławić kolejne pomieszczenia Seminarium.