Spotkanie Noworoczne w WSD

Spotkanie Noworoczne w WSD

Jak każdego roku w Seminarium Duchownym w Legnicy spotkali się z okazji Nowego Roku przedstawiciele środowisk akademickich. Przybyli rektorzy uczelni legnickich oraz dyrektorzy szkół, pracownicy WSD, Kurii Legnickiej oraz domowniczki: siostry magdalenki i siostry klaryski. 11 stycznia 2019 roku spotkanie rozpoczęto o godz. 17.00 przy stole Eucharystycznym. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp legnicki Zbigniew Kiernikowski. Przy ołtarzu stanęli także: bp senior Stefan Cichy oraz wszyscy przełożeni Seminarium. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni zebrali się na wieczerzy w refektarzu kleryckim i w świątecznej jeszcze atmosferze, życząc sobie wzajemnie błogosławionego Nowego Roku cały wieczór, na przemian ze scholą klerycką, wyśpiewywali kolędy i pastorałki, wychwalając Boga, który przyjął postać człowieka w Jezusie Chrystusie.