Wędrówka Maryi

Wędrówka Maryi

    Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia w wielu żeńskich wspólnotach zakonnych praktykuje się zwyczaj wędrówki figury Matki Bożej. Tradycja ta mocno zakorzeniona jest również w historii wspólnot sióstr magdalenek od pokuty. Wędrówka Matki Bożej  rozpoczyna się w kaplicach poszczególnych domów zakonnych  dnia 17 grudnia. W modlitwie wstępnej Siostry proszą Maryję, aby pomogła im w codziennym życiu naśladować Chrystusa drogą bezinteresowanego daru z siebie oraz nieść innym miłość Chrystusa. Następnie przez kolejne dni, aż do Wigilii Bożego Narodzenia, siostry przyjmują figurkę Maryi w swoich pokojach. W lubańskim domu zakonnym sióstr magdalenek od pokuty wędrówce Matki Bożej towarzyszy św. Józef. Rozważajac Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego Siostry przyglądają się postawie Maryi, która zachowywała w swoim sercu wielkie sprawy Boże. Od Maryi i św. Józefa siostry uczą się  zawierzenia Bogu i gotowości w przyjęciu Jego woli. Obecność św. Józefa ma szczególny wydźwięk w związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka 2020 roku ” Rokiem św. Józefa z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego”. Rok Jubileuszowy poświęcony św. Józefowi rozpoczął się 8 grudnia  i zakończy również 8 grudnia 2021 roku.