Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły….

Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły….

Siostry Magdalenki od Pokuty wspólnoty domu zakonnego w Domu generalnym  w Lubaniu rozpoczęły świętowanie Narodzenia Pańskiego od I Nieszpór  tej Uroczystości odśpiewanych w kaplicy zakonnej. Następnie Siostry zgromadziły się w kapitularzu zakonnym wokół świątecznie nakrytego stołu  wraz z zaproszonymi gośćmi, Mamą jednej z Sióstr oraz z wychowanką Ogniska Wychowawczego dla dziewcząt. Wieczerza wigilijna rozpoczęła się od zapalenia świecy,  po odczytaniu słów Ewangelii według św. Łukasza (2, 1-14) i modlitwie Ojcze nasz, Matka Wiesława przełożona generalna Zgromadzenia złożyła wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Po czym wszyscy wzajemnie łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Podczas wieczerzy wigilijnej śpiewano kolędy i obdarowywano się  podarunkami. W świątecznej  atmosferze radości i wdzięczności płynącej z przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego oczekiwano na Pasterkę. W obecnym 2020 roku Msza św. pasterska była celebrowana w Domu generalnym o godz. 20.00 przez ks. Jana Leśnika, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy. Po raz kolejny uczestniczki liturgii w Noc Bożego Narodzenia usłyszały pełne nadziei słowa „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło” (Iz 9, 1). Bóg z miłości do człowieka stał się jednym z nas. Ta prawda na nowo wybrzmiała w życiu Sióstr przy tegorocznych obchodach Uroczystości Narodzenia Pańskiego.