Z Niepokalaną

Z Niepokalaną

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny jest dla Sióstr Magdalenek od Pokuty, które złożyły śluby wieczyste dniem patronalnym. Do obchodów uroczystości Siostry przygotowały się przez odprawienie nowenny. Od 30 listopada 2020 r. przez kolejne dni Siostry podczas nowenny wsłuchiwały się w słowa Pisma Świętego oraz krótkie rozważania z encykliki Jana Pawła II „Redemptoris Mater. O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła”  zakończone modlitwą. Dnia 8 grudnia 2020 r., w dzień uroczystości, w Domu generalnym w Lubaniu Siostry wspólnoty lubańskiej uczestniczyły w Eucharystii, którą sprawował ks. Jan Dziewulski, proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lubaniu-Uniegoszczy. W skierowanym do Sióstr kazaniu Ksiądz zwrócił uwagę na to, że Maryja jest wzorem cnót chrześcijańskich, do którego stale zdążamy. Podczas Eucharystii Ksiądz modlił się w intencji Sióstr wieczystek, wypraszając potrzebne łaski w drodze do świętości. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wiąże się również z nabożeństwem „Godziny łaski”, które rozpoczęło się o godz. 12.00. Trwając na modlitwie w tej godzinie Siostry wypraszały łaskę nawrócenia dla grzeszników, modliły się za osoby zagubione, za dusze czyśćcowe oraz za osoby Bogu poświęcone.