Uroczystość św. Marii Magdaleny

Uroczystość św. Marii Magdaleny

Dzień 22 lipca to dla Sióstr magdalenek od pokuty szczególna data – ich patronalna Uroczystość. Ten wyjątkowy dzień w Domu generalnym w Lubaniu obchodzony był w gronie osób zaprzyjaźnionych z siostrami. Eucharystii odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Jan Leśnik, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Radogoszczy. Do koncelebry dołączył ks. Jan Dziewulski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu-Uniegoszczy. Podczas Eucharystii uczestnicy modlili się w intencjach sióstr magdalenek od pokuty jak również za mieszkańców Lubania, którym patronuje św. Maria Magdalena. Przed końcowym błogosławieństwem kapłani złożyli siostrom życzenia. Następnie wychowanki Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej, prowadzonego przez siostry na ręce Matki Wiesławy, przełożonej generalnej Zgromadzenia skierowały słowa wdzięczności i życzeń. Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście zgromadzili się w kapitularzu zakonnym, by wspólnie świętować. W gronie zebranych  były również Siostry Cysterki z  Marienthal, klasztoru na Górnych Łużycach, położonego w pobliżu miasta Ostritz.  Późnym popołudniem Siostry poszły pod figurę św. Marii Magdaleny, mieszczącą się  w pobliżu kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Lubaniu, gdzie została wystawiona po nadaniu patronatu miastu w 2017 roku. Tam odśpiewały hymn magdaleński „Na wszystkich portretach płacze” oraz odmówiły w intencji wszystkich mieszkańców Lubania Litanię do św. Marii Magdaleny. Niech święta Patronka wstawia się za siostrami magdalenkami i wszystkimi mieszkańcami Lubania.