Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się

Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zgodnie z tradycją Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty jest głównym świętem patronalnym. Jest to więc dzień wyjątkowy dla całego Instytutu i dla każdej siostry magdalenki od pokuty. Z tej okazji w Domu Generalnym w Lubaniu odprawiona została uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Piotra Kota, rektora Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji. Obecni byli również ks. Krzysztof Żmigrodzki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba Apostoła w Lubaniu. Po uczcie duchowej zgromadzone siostry i kapłani udali się do zakonnego refektarza, gdzie w atmosferze radości i przy świątecznych potrawach trwało dalsze świętowanie. Uroczystości zakończyły się adoracją Najświętszego Sakramentu i zawierzeniem zgromadzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.