Umiłowana

Umiłowana

‘’Umiłowana jak św. Maria Magdalena”- tak brzmiał temat rekolekcji dla dziewcząt, które siostry magdalenki od pokuty zorganizowały w Legnicy w dniach od 30.04 do 4.05. 2018 roku. Poprowadził je znany wszystkim nasz diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Robert Bielawski wraz z s. Sylwią Krawczyk i s. Magdaleną Bartkiewicz  Pierwszego dnia uczestniczki mogły doświadczyć uzdrawiającej miłości Pana Boga i zrozumieć, że najważniejszy w naszym życiu jest nie grzech, ale POWRÓT do Ojca, który ujmując żartobliwie, jest jak sklerotyk-odpuszczając- zapomina. Ksiądz Robert zwrócił również uwagę na etapy, jakie można wyróżnić w relacji z Bogiem, a są to:

1) UJRZENIE – zobaczenie na j drodze życia świadków wiary;

2) SŁUCHANIE- lektura Pisma św., niedzielna Eucharystia;

3)  MÓWIENIE- im więcej o Nim się mówi, tym bardziej człowiek się na Niego otwieram;

4) OCZYSZCZENIE – przez sakrament pokuty i pojednania czy adorację, osobistą modlitwę;

5) DOŚWIADCZENIE- osobiste spotkanie z Nim, doświadczenie Jego realnej obecności.

Oczywiście etapy te u każdego mogą one występować w różnej kolejności, ale najważniejsze w naszym życiu jest to, by pośród codziennej bieganiny pozwolić sobie chociaż na chwilę zatrzymania u stóp Mistrza, by trwać przy SŁOWIE i poznawać Go w Nim coraz lepiej. W ramach ćwiczeń duchowych dziewczęta odwiedziły również sanktuarium św. Jacka w Legnicy, gdzie miało miejsce Wydarzenie Eucharystyczne, o którym opowiedział im ks. Tomasz Ślazyk- wikariusz tamtejszej parafii.

Przez wszystkie dni rekolekcji towarzyszyła dziewczętom i prowadzącym św. Maria Magdalena, która sama doświadczyła uzdrawiającej mocy Słowa, uważnie Go słuchała i stała się „Apostołką Apostołów.” Ona pokazuje wszystkim, jak bardzo Bóg umiłował człowieka i nosi każdego w swoim sercu oraz posyła, by głosić innym pogubionym we współczesnym świecie ludziom Słowo, które oczyszcza i przywraca godność, przywraca na nowo piękno. Należy przy tym pamiętać, że kto  nie przekazuje wiary, w tym wiara umiera.