Jerycho różańcowe w Legnicy

Jerycho różańcowe w Legnicy

W dniach od 6- 13 maja 2018 roku w legnickiej katedrze można było bezustannie przez siedem dni adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Siostry magdalenki pracujące w WSD i Legnickiej Kurii Biskupiej również włączyły się w nurt różańcowej modlitwy za rodziny. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do 6 rozdziału Księgi Jozuego (wiersze 1 – 21). Znajdujemy tam opis wydarzenia, związanego bardzo trudnym momentem historii Narodu Wybranego. Na drodze Izraelitów do Ziemi Obiecanej staje wielkie, obwarowane miasto Jerycho, po ludzki nie do zdobycia.  Wtedy z pomocą przychodzi Bóg, który poleca:


„Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie».


Tak też się stało. Mocą Bożą Izraelici pokonali przeszkodę, zdobyli miasto i dotarli do Ziemi Obiecanej. Wierni Legnicy, a wśród nich i siostry magdalenki, z wiarą klękali przed Jezusem Eucharystycznym prosząc, by rodziny dzięki łasce Bożej i orędownictwu Maryi, stawały się miejscem doświadczania miłości , przebaczenia i wzrostu wiary.