Przymierze, a droga serca

Przymierze, a droga serca

Pod takim hasłem w dniach 30.01. – 02.02.2020 r., odbyły się ogólnopolskie rekolekcje ewangelizacyjne dla sióstr zakonnych. Miejscem spotkania był Dom Rekolekcyjny w Laskach k. Warszawy. Znajduje się on w kompeksie zabudowań Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Osób Niewidomych im. Róży Czackiej i prowadzą go Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża. Pomysłodawcą i realizatorem rekolekcji był Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji pod przewodnictwem abp. Grzegorza Rysia: ks. Artur Godnarski, ks. Sławomir Płusa, o. Jacek Dubiel CSsR, ks. Eugeniusz Ploch, p. Antoni Tompolski. Wzięło w nich udział osiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty z różnych wspólnot Zgromadzenia. Cztery z nich wspomagały grą na gitarze i bębnie oraz śpiewem grupę muzyczną. W głoszonym słowie często przewijała się myśl, że podstawą wszelkiej ewangelizacji jest serce wrażliwe i otwarte na przemianę oraz wspólnota żyjąca Chrystusowym przykazaniem wzajemnej miłości. W sobotnie popołudnie wszystkie uczestniczki, a było ich ok.60 sióstr, zostały oprowadzone po terenie ośrodka dla osób niewidomych, który prowadzą siostry franciszkanki. Na zakończenie, w Święto Ofiarowania Pańskiego oraz Dnia Życia Konsekrowanego, przypadające w tym roku w niedzielę, odprawiona została uroczysta Msza św., podczas której siostry odnowiły swoje przyrzeczenia chrzcielne.