Srebrny Jubileusz s. M. Iwony

Srebrny Jubileusz s. M. Iwony

Srebrny jubileusz zakonny, czyli 25 lat od złożenia pierwszej profesji zakonnej, obchodzi siostra dr Iwona Hałamuszka, wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Z tej okazji, w piątek 16 czerwca w klasztorze sióstr przy bazylice św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, miało miejsce uroczyste dziękczynienie. W kaplicy klasztoru sprawowana była Eucharystia w intencji Jubilatki pod przewodnictwem ks. Bogdana Żygadło, proboszcza parafii. Okolicznościowe kazanie, skupione wokół tematyki powołania, wygłosił ks. dr Leopold Rzodkiewicz, wikariusz biskupi ds. formacji stałej duchowieństwa.

Na uroczystość przybyły siostry z pozostałych placówek z matką generalną, siostrą Wiesławą, na czele. Wstęp do życzeń stanowiła wymowna inscenizacja przygotowana przez siostry, ukazująca moc Chrystusowego wezwania, które dotyka wybranych dusz, niezależnie od ich historii, osobistych cech i temperamentu. To Jezus decyduje, Jego miłość, a nie ludzkie szablony. Każde powołanie do życia konsekrowanego bierze pod swoją szczególna opiekę Najświętsza Maryja Panna. Siostra Iwona, jubilatka, otrzymała życzenia w formie słów kierowanych do jej serca przez Matkę Bożą.

Radość z daru wierności powołaniu, przeżywana we wspólnocie, i słowa wdzięczności, dodają siły do dalszej drogi, która prowadzi pośród wielu zmagań i trudności. Jezus jest na tej drodze wierny swym wybrankom.