Jubileusz 25-lecia Ogniska Wychowawczego

Jubileusz 25-lecia Ogniska Wychowawczego

Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej, prowadzone w Lubaniu przez Zgromadzenie Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty, świętuje jubileusz 25-lecia swego istnienia.
W sobotę 10 czerwca miały miejsce główne obchody jubileuszowe. Najpierw siostry magdalenki, pracownicy i obecne wychowanki Ogniska złożyli dziękczynienie Bogu w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej podczas Eucharystii, której przewodniczył bp Piotr Wawrzynek. Podkreślił on znaczenie serdecznej ludzkiej ofiary miłej Jezusowi. Bóg ją dostrzega i docenia, choćby inni ją lekceważyli. Jak grosz ubogiej wdowy. Praca w Ognisku domaga się daru z siebie, poświęcenia się. Wtedy przynosi zbawienne owoce. Tego też biskup Piotr życzył pracownikom Ogniska i wychowankom, udzielając swego błogosławieństwa.

Druga część jubileuszowej uroczystości przeniosła się do pięknego o tej porze roku ogrodu, który otacza Ognisko Wychowawcze i Dom Generalny sióstr magdalenek. Animację tej części obchodu podjęła się pani Julita, pracownik Ogniska. Prowadziła ona program obejmujący śpiewy i tańce uwielbienia, a także wystąpienia różnych zaproszonych gości. Było też miejsce na świadectwo, z ust byłej wychowanki pani Anny. Ważny punkt stanowiły podziękowania dla dobroczyńców placówki. Zostali oni obdarowani gorącym serdecznym słowem i okolicznościowymi upominkami. Uroczystość uświetniły występy dziewcząt z Ogniska wraz z diakonią taneczną z Jeleniej Góry. Nie zabrakło też świątecznych przysmaków. W Ognisku została też zainstalowana wystawa ukazująca historię placówki.