Spotkanie Kobiet w Legnicy

Spotkanie Kobiet w Legnicy

Każda z kobiet potrzebuje spotkania z Bogiem, z samą sobą i z drugim człowiekiem. Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Legnickiej, odpowiadając na tę potrzebę, zorganizowało kolejne spotkanie 5 stycznia 2024 r. Ze strony sióstr magdalenek trud przygotowań w ramach Duszpasterstwa bierze na siebie s. Ewa. W Domu Caritas w Legnicy, przy ul. Okrzei, zebrało się ponad 20 pań. Temat spotkania brzmiał: „Zakazany owoc”. Eucharystii przewodniczył i konferencję wygłosił franciszkanin o. Bronisław Staworowski OFMConv z Legnicy. W konferencji o. Bronisław, komentując grzech pierwszych rodziców, mówił o pokusie uniezależnienia się człowieka od Boga. Dialog Ewy z szatanem wyobrażonym przez węża – istotą najprzebieglejszą wśród stworzeń – ukazuje mechanizm każdej pokusy do grzechu. W gruncie rzeczy w pokusie zawsze chodzi o to, by człowiek, dokonując życiowych wyborów, postawił siebie ponad Bogiem i Jego przykazaniami. Uświadomienie sobie tego jest już pewną bronią w walce duchowej.

Podczas spotkania kobiet był jak zwykle czas na adorację Najświętszego Sakramentu, kolędowanie i pracę w grupach, starannie przygotowaną i coraz bardziej cenioną przez uczestników. Praca nawiązywała do konferencji i miała tytuł „Mój raj na ziemi”. Ostatnim punktem była agapa, która po raz kolejny pokazała, iż bycie razem we wspólnocie jest tak wyczekiwane, że Paniom ciężko się było rozstać. Dlatego kolejne spotkanie zaplanowane jest na 16 lutego. Zaproszenie jest otwarte dla wszystkich kobiet.