Kolęda u Sióstr we Wrocławiu

Kolęda u Sióstr we Wrocławiu

W  niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia, wrocławska wspólnota sióstr magdalenek przeżywała kolędę na którą został zaproszony Biskup Jacek Kiciński, biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej. Księdzu biskupowi towarzyszył zaproszony również ks. Proboszcz Parafii Katedralnej oraz Dyrektor Domu Księży Emerytów, ponieważ ksiądz biskup również w tym dniu odwiedził mieszkania Kapłanów, którzy mieszkają w DKE. Kolęda rozpoczęła się o godzinie 16.00 w kaplicy DKE. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy i podziękowań Księdza Biskupa Kapłanom za ich spracowane lata dla diecezji i ich ofiarowane cierpienia, Siostrom za ich posługę oraz troskę duchową i pracownikom świeckim za ich posługę. Po modlitwie wszyscy zebrani przeszli do poszczególnych mieszkań Kapłanów wraz z kadzidłem, wodą święcona i śpiewem kolęd, w które były zaangażowane Siostry. Po zakończeniu odwiedzin mieszkań Księży, ks. Biskup wraz z księdzem Proboszczem Katedry i Dyrektorem DKE oraz Siostrami przeszli do mieszkań Sióstr rozpoczynając modlitwą w kaplicy Sióstr. Padły słowa podziękowań za ich pracę, zarówno w Domu Księży Emerytów ale również w posłudze w zakrystii katedralnej. Po zakończonych odwiedzinach zebrani przeszli do refektarza na wspólną kolacje, którą przygotowały Siostry. To był czas wspólnej radości i kolędowania, oraz czas podziękowań za współpracę. Tak właśnie Siostry zakończyły liturgiczny okres Bożego Narodzenia.