Spotkanie kobiet w Jeleniej Górze

Spotkanie kobiet w Jeleniej Górze

W sobotę 24 lutego jeleniogórski klasztor Sióstr Magdalenek od Pokuty gościł grono kobiet na kolejnym spotkaniu formacyjnym pt. Moc Słowa Bożego. Tym razem Ksiądz Michał Kamiński, wikariusz parafii św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze sprawował Eucharystię i wygłosił homilię.
W konferencji o Słowie Bożym ks. Michał podkreślił przede wszystkim znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim nawiązując do słów św. Pawła: „Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.( Hbr 4,12). Słowo Boże ma tak wielką moc, ponieważ każdy wyraz pochodzący z ust Boga jest wypowiadany
z miłością i nie ma w nim nic poza prawdą. Połączenie prawdy z miłością może zburzyć zatwardziałość serca, skruszyć schematy myślenia. Słowo Jezusa dokonywało dużo więcej: budowało i stwarzało innych na nowo („Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” – J 8,11), zmieniało prawa fizyki („On rzekł: «Przyjdź!», a Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa” – Mt 14,29), kształtowało warunki atmosferyczne („Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza”. Jak naucza św. Paweł, Słowo Boże jest źródłem nadziei i niezbędnym warunkiem naszego zbawienia. Jest ściśle związane z wiarą: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo Chrystusa”(Rz 10,10). Słuchać Słowa Bożego oznacza prawdziwie żyć tym Słowem oraz pozwolić, by stawało się natchnieniem w trakcie podejmowania zarówno tych małych, codziennych wyborów, jak i tych kluczowych, życiowych decyzji. Na koniec Ksiądz zachęcił, aby pozwalać Bogu, który nigdy nie narzuca się ze Swoją łaską, na prostowanie naszych życiowych, niejednokrotnie tak pokomplikowanych dróg. Drogą do tego jest czytanie Pisma świętego, rozważanie Jego słów, by poznawać Jezusa i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem wiary i w ten sposób uobecniać Jego samego na spotkaniu modlitewnym, w rozmowach z drugimi czy przy stole z rodziną. Po konferencji przyszedł czas na podzielenie się rozważaniem Słowa Bożego z najbliższej niedzieli. Uczyniono to w trzech mniejszych grupach, gdzie każda uczestniczka mogła podzielić się swoim osobistym doświadczeniem spotkania z żywym słowem Jezusa i Jego wpływem na życie. Spotkanie zwieńczyła agapa przy stole, w radosnej atmosferze rozmów i planów na kolejne spotkania.