Wielkopostne zatrzymanie

Wielkopostne zatrzymanie

W piątek 23 lutego w domu Generalnym Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie kobiet. Eucharystii na rozpoczęcie piątkowego spotkania przewodniczył ks. Tomasz Ślazyk dyrektor Domu Rekolekcyjnego Diecezji Legnickiej w Szklarskiej Porębie, który również wygłosił homilię. Następnie panie wysłuchały konferencję. W programie był również czas na dzielenie się refleksją po usłyszanym słowie, poczęstunek, Drogę Krzyżową. Całość zamknęła wspólna Adoracja Najświętszego Sakramentu. W spotkaniu uczestniczyły panie z Lubania i okolic. Wspólnie odmawiane modlitwy zanoszone były do Boga w intencjach uczestniczek i wszystkich spraw, które noszą w swoich sercach. Tym razem na drodze wielkopostnej wędrówki towarzyszyła uczestniczkom Elżbieta – żona Zachariasza i matka Jana Chrzciciela. Idąc drogą biblijnych kobiet panie mogły zaczerpnąć z historii Elżbiety przykład jak być wierną Bożym obietnicom. Elżbieta i Zachariasz „byli sprawiedliwi przed Bogiem i przestrzegali wszystkich praw i nakazów Pana” (Ewangelia wg św. Łukasza 1,6). W cierpliwości i modlitwie oczekiwali spełnienia Bożej obietnicy. Stąd owi starsi małżonkowie mogą być dla wielu nauczycielami wytrwałości i zaufania Bogu mimo długich lat oczekiwania, nie pozbawionych smutku i cierpienia, aż po spełnienie ich pragnienia posiadania potomstwa. Każdy potrzebuje takich przykładów, które podniosą na duchu i wskażą właściwy kierunek – Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca (Ps 37).