Spotkanie Kobiet w Jeleniej Górze

Spotkanie Kobiet w Jeleniej Górze

”Zuzanna ( z Księgi Daniela, rozdz.13) – moje wybory i konsekwencje życiowe” to temat, który zgromadził Panie w klasztorze jeleniogórskim sióstr magdalenek, w sobotę 28 października br. na spotkaniu formacyjnym. Najpierw w kaplicy klasztornej Ksiądz Jakub Bochyński celebrował Eucharystię. W homilii na podstawie Ewangelii wg. św. Łukasza o wyborze Dwunastu Apostołów po całonocnej modlitwie Jezusa na górze, zachęcał uczestniczki do przyjrzenia się naszym codziennym wyborom. W jaki sposób rozwiązujemy sprawy wymagające naszych decyzji, czy rozmawiamy
z Bogiem o swoich planach, o tym co na ich temat On sądzi. Jak daleko sięga nasza ufność Bogu? Z kolei w konferencji Ksiądz Jakub ukazał postać Zuzanny, która wobec niesprawiedliwego sądu odwołuje się do Boga gdyż jej serce było pełne ufności w Panu. Konsekwencją jej wyboru szukania rozwiązania swej dramatycznej sytuacji jedynie w Bogu jest oskarżenie i proces sądowy prowadzący do śmierci.

Wierność Bogu, prawu moralnemu i  własnemu sumieniu wymaga niejednokrotnie ofiar i w naszym życiu- wnioskowały Panie słuchając historii Zuzanny gotowej ponieść ofiarę, by pozostać wierną Bogu. Być może nie musimy potwierdzać przynależności do Chrystusa krwią. Doświadczamy jednak wielu sytuacji, w których bywa ona konfrontowana. Stajemy wobec krytyki religii, Kościoła, niejasnych wyborów, dwuznaczności sumienia, niemoralnych propozycji i zachowań, niesprawiedliwości i deptania godności ludzkiej, aprobaty kłamstwa i nieuczciwości. Sytuacje wymagające jednoznacznych decyzji i wyborów stanowią dla nas „papierek lakmusowy”. Są probierzem wierności Bogu i sprawdzianem solidności wiary. Spotkanie zakończyło się agapą, rozmowami i słodkim poczęstunkiem.