II Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet

II Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet

II Forum Liderek i Duszpasterzy Wspólnot dla Kobiet odbyło się 21 października 2023 roku w Warszawie, w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Organizatorem spotkania było Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Warszawskiej. Do udziału zostali zaproszeni diecezjalni duszpasterze kobiet, liderki grup, wspólnot, fundacji i  stowarzyszeń działających we wspólnocie Kościoła. Zebrało się ponad 80 osób z  22 diecezji. Wydarzeniu przewodniczył bp Wiesław Szlachetka, delegat KEP ds. duszpasterstwa kobiet.

Hasłem spotkania było: „Uczestnictwo i misja kobiet w Kościele”. Forum miało na celu przeprowadzenie refleksji i dyskusji nad obecnym i przyszłym kształtem duszpasterstwa kobiet w przestrzeni ogólnopolskiej, wyciągnięcie wniosków i  sformułowanie praktycznych wytycznych. Służyła temu wspólna modlitwa, konferencje, wymiana myśli i doświadczeń w małych grupach. Msza święta była celebrowana w kościele pw. św. Marcina, pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Konferencje wygłosiły: siostra dr hab. Judyta Pudełko PDDM („Zaangażowanie biblijnych kobiet w życie religijne”) oraz pani dr Iwona Zielonka („Kobiety w Kościele – tradycje i nauczanie”).

Diecezję legnicką reprezentowały: p. Jolanta Urbańska, koordynatorka duszpasterstwa kobiet diecezji legnickiej, p. Elżbieta Gierczak i s. Ewa Kata ze Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty.

Warto pamiętać, że powołanie duszpasterstwa kobiet w Polsce powojennej było jednym z owoców Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956 r. Przyrzeczono wówczas Matce Bożej m.in. „strzec godności kobiety”. Stało się to zadaniem szczególnej wagi wobec nasilającej się propagandy komunistycznej i  działań reżimu, próbujących odebrać kobietom ich chrześcijańską tożsamość. Także w obecnej dobie, w obliczu nowych wyzwań kulturowych duszpasterstwo kobiet chce być duchową przestrzenią sprzyjającą odkrywaniu i pielęgnowaniu niezbywalnej osobowej godności każdej kobiety. Jest powodem do radości, że środowisko kobiet skupionych w duszpasterstwie stale się powiększa.