Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

28 października br. biskup legnicki Andrzej Siemieniewski powołał swoim dekretem do istnienia nowe sanktuarium, kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie. Oto słowa dekretu: „Mając na uwadze centralną misję duszpasterską, jaką kościół i parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego spełnia w społeczności Zagłębia Miedziowego, a także prowadzoną tutaj działalność społeczną, ukierunkowaną na pomoc chrześcijańskim małżonkom i rodzinom, wsparcie osób uzależnionych i najbardziej potrzebujących, dostrzegając autentyczną troskę liturgiczno-pastoralną, przychylając się do prośby przedłożonej przez księdza proboszcza Piotra Zawadkę, a wyrażającej oczekiwania i prośbę całej wspólnoty parafialnej, na podstawie kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem 28 października 2023 roku, ustanawiam tę świątynię: Sanktuarium Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Lubinie.”

Proboszcz parafii ks. dr Piotr Zawadka mówiąc o tym wydarzeniu przytoczył słowa św. Maksymiliana wypisane na ścianie świątyni: „Miłość jest twórcza” – słowa te mają uświadamiać wszystkim, którzy przechodzą, że to miłość jest motorem działania i z niej rodzą się dzieła, często wydawałoby się nie do zrealizowania. W przeddzień tej uroczystości, tj. w piątek 27 października, o godzinie 19.00 franciszkanie z Niepokalanowa przedstawili w kościele sztukę teatralną pt. „Męka św. Maksymiliana.” Spektakl ten obejrzały Siostry Magdalenki od Pokuty przybyłe ze wspólnoty lubańskiej i legnickiej. Siostry zwiedziły też kościół i wystawę poświęconą św. Maksymilianowi. Św. ojciec Maksymilian Maria Kolbe jest patronem dzieł misyjnych i rodzin. Nie załamywał się On w trudnych czasach, ale jeszcze bardziej zapalał się do pracy dla Bożej chwały.