Spotkania dla kobiet w klasztorze

Spotkania dla kobiet w klasztorze

Od  17 lutego 2018 roku w klasztorze Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty w Lubaniu przy ul. Wrocławskiej 17 ruszył cykl spotkań dla kobiet powyżej 30 roku życia pod hasłem „ Bądź silna”.  W każdą trzecią sobotę miesiąca od lutego do czerwca, w godzinach od 9.00 do 15.30, siostry zapraszają do klasztoru kobiety z Lubania i okolic bliższych i dalszych, by w ciągu kilku godzin wzmocniły się duchowo i psychicznie.  Propozycja ta kierowana jest do mężatek, matek i kobiet żyjących samotnie. W nawiązaniu do charyzmatu zgromadzenia, siostry pragną pomagać kobietom odkrywać wciąż na nowo ich kobiecość, wpisaną w plan Boga. Spotkania te będą miały bardzo urozmaicony charakter, pozwalający wzbogacić się o różnorodną wiedzę, doświadczenia, stając się pomocą w ugruntowaniu ich własnej tożsamości. Pierwsze spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą celebrował i homilię wygłosił ks. Artur Adamczak, proboszcz parafii w Bledzewie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Kilka kobiet, które odpowiedziały na zaproszenie sióstr magdalenek miało okazję wraz z siostrami rozważać Słowo Boże na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu metodą lectio divina, dzieląc się doświadczeniem działania Słowa Boga w ich życiu. Brały one także udział we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie w ciągu dnia. Rozmowy przy wspólnym stole dały okazję do wypowiedzenia oczekiwań, jakie kobiety mają wobec sióstr i prowadzonych przez nie spotkań. Bardzo ciepła atmosfera dała możliwość szczerych wypowiedzi oraz nawiązania przyjaznych relacji. Siostry już czekają na następne spotkanie. Kobiety chyba także….