Kobiecość- rozwój ku mądrości

Kobiecość- rozwój ku mądrości

To temat dość nietypowego dnia skupienia dla sióstr, który miał miejsce dnia 24 lutego w klasztorze w Lubaniu. Owa nietypowość polegała przede wszystkim na tym, że konferencje głosił nie kapłan, jak dotychczas bywało, ale kobieta świecka – dr Małgorzata Kramarz z Wrocławia. Jest Ona znaną wrocławską terapeutką, pedagog, która zaangażowana jest w formację dorosłych na płaszczyźnie psychologicznej i duchowej. Podjęty dla sióstr temat był „strzałem w dziesiątkę”.  Pani Małgorzata swoim ciepłym głosem, znajomością tematu i dobrym przekazem, od razu zjednała sobie sympatię wszystkich sióstr, które brały udział w dniu skupienia, a przekrój wiekowy był szeroki ( od 20. do 80. roku życia). Kreśląc różne ścieżki życia kobiet, rozmaite modele postaw, wskazała na istotny element w formacji do dojrzałości i mądrości każdej kobiety, a mianowicie- możliwość a właściwie konieczność rozwoju i możliwości zmiany na każdym etapie życia. Ta konkluzja bardzo mocno wybrzmiała w uszach sióstr, które po takiej porcji bardzo praktycznej wiedzy wróciły do swoich wspólnot pełne nadziei i zapału do podejmowania wysiłków zmierzających ku własnej mądrości, ale także akceptacji i zrozumienia tych wszystkich, którzy są na innym etapie drogi życia.