Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

14 lutego to dzień szczególny w obecnie trwającym Roku Liturgicznym, gdyż cały Kościół pochyla się nad kruchością istnienia człowieka oraz przypomina o potrzebie ciągłej przemiany i wzbudzania wciąż na nowo wiary w Chrystusa Zbawiciela i Odkupiciela każdego człowieka. Czas wzmożonej pokuty i umartwienia dla sióstr jest bardzo ważnym okresem wpisującym się w charyzmat magdalenek od pokuty. To czas wzmożonych wysiłków podejmowanych przez magdalenki, by wyjednać nawrócenie sobie i wszystkim błądzącym. Siostry magdalenki wszystkich wspólnot wzięły udział wraz z wiernymi we Mszy św. w Środę Popielcową, która rozpoczyna czas Wielkiego Postu. Obie wspólnoty sióstr magdalenek w Legnicy uczestniczyły we Mszy św. celebrowanej przez bpa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego w legnickiej katedrze.  W homilii na ten dzień ks. biskup wprowadził wiernych w ten szczególny czas, przypominając, że „wspominamy w nim 40 lat wędrówki Izraelitów na pustyni i 40 dni postu Jezusa na Górze Kuszenia i samego kuszenia Jezusa przez szatana. Wchodzimy w Wielki Post, by przeżywać to, co lud na pustyni i to, co dokonało się w Chrystusie, Jego Paschę ze śmierci do życia.”

Po homilii siostry wraz z  wiernymi zgromadzonymi w katedrze poddały się posypaniu głów popiołem, które według wyjaśnień księdza biskupa „przypomina o naszej śmiertelności, ale też uświadamia, że Bóg ma władzę nad śmiercią”. Bardzo ważnym pouczeniem pasterza diecezji, było to końcowe, że „ to, co przeżyjemy w naszej śmiertelności, to rzutuje na naszą wieczność. Jak pozwolimy się Jezusowi objąć w naszej śmiertelności, tak pozostaniemy w Jego objęciach na wieczność”.  Obyśmy wszyscy dali Mu się obejmować na co dzień. Nie tylko w Wielkim Poście …