II Forum Liderów Wspólnot

II Forum Liderów Wspólnot

To już II Forum Liderów wspólnot, grup i stowarzyszeń. Odbyło się w Centrum Formacji Ewangelizacyjnej „Dom Słowa” w Legnicy, 28 października br. Zebrało się ponad 120 osób reprezentujących 36 różnych wspólnot. Wśród uczestników były Siostry Magdalenki od Pokuty: s. Wiesława (przełożona generalna), s. Iwona, s. Olga, s. Beata, s. Ewa. Ks. Piotr Kot przywitał wszystkich, przytaczając słowa papieża Franciszka z podróży apostolskiej do Mongolii: „Byśmy rozszerzali swoje serca, byśmy nie byli więźniami rzeczy małych”. Było to zaproszenie do serdecznej modlitwy, którą poprowadził zespół „Jordan” i ks. Norbert Turczynowski. Modlitwa ta była przygotowaniem do kerygmatu głoszonego przez bpa Piotra Wawrzynka. Komentując 13 rozdział Dziejów Apostolskich, biskup podkreślił kilka punktów: „Jakiego Jezusa głoszą apostołowie? Jaki jest Jezus, którego kocham? Jezus umarł za nas byśmy byli ufni i mieli nadzieję, oraz odwagę, by wziąć odpowiedzialność za Kościół, by On wzrastał. Jezus umarł, zmartwychwstał, żyje i posyła Ducha Swego. On jest Panem i Zbawcą i Mesjaszem. Chrześcijaństwo jest pociągające, bo jest radosne.”

Konferencje wygłosił ks. prof. dr hab. Marcin Kowalski, biblista, członek Papieskiej Komisji Biblijnej. Na podstawie Listu do Rzymian przedstawił jak św. Paweł rozumiał ewangelizację. Św. Paweł chlubił się Ewangelią i był bardzo gorliwy, a źródło tego należy upatrywać w trzech momentach: zawsze wracał do momentu swojego powołania, był świadomy Kogo głosi i nie głosił sam, lecz we wspólnocie Kościoła. Ks. Marcin zaznaczył,
że jako chrześcijanie winniśmy cieszyć się z doznawanych sukcesów, Bożych łask, cudów i głosić je, a największym cudem jest świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego, w jedności i miłości.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Piotr Wawrzynek. Biskup przypomniał, że każde dzieło zaczyna się i wzrasta na modlitwie. To przez trwanie na modlitwie, nasłuchiwanie, jesteśmy w stanie usłyszeć co mówi Duch do Kościoła, do każdego z nas. Jesteśmy uzdrawiani, uzdalniani
i posyłani z konkretną misją. Mamy wypełniać swoją misję tak, by inni mogli doświadczyć mocy Bożej, bo jak ks. biskup zaznaczył: „Bóg nie ma innych rąk, ust, oblicza, niż chrześcijan. Mamy pełnić misję, którą daje Pan nie dlatego, że tak trzeba, ale dlatego, że Bóg tak pragnie.”

W II konferencji ks. Marcin Kowalski ukazał, jak Kościół pokonywał zniechęcenie i marazm duchowy. Posłużył się Listem do Koryntian, listem do wspólnoty, która jest w kryzysie. Ks. Marcin pokazał, że porażki i problemy są wpisane w życie, w Boży plan i są rozwojowe, o ile je zrozumiemy
i wyciągniemy wnioski. Konieczne jest ciągłe doświadczanie swoich słabości, byśmy wiedzieli z Kogo jest moc.

Po wykładach przyszedł czas na świadectwa, pokazujące misyjną postawę chrześcijan w codzienności, w miejscu pracy, w sąsiedztwie. Ubogacającym elementem spotkania była praca w grupach. Była to okazja do wzajemnego inspirowania się ewangelizacyjnym zaangażowaniem.

Na koniec Forum głos zabrał biskup legnicki Andrzej Siemieniewski. Przywołał przykład św. Maksymiliana Marii Kolbe jako gorliwego ewangelizatora, zawsze pełnego nadziei w trudnych czasach. Zachęcił do wstępowania w jego ślady i pobłogosławił zgromadzenie.

Obfitość poruszanych kwestii, bogactwo przeżyć zachęcają, by tematyka Forum została rozwinięta w poszczególnych wspólnotach.