Sanktuarium Męki Pańskiej

Sanktuarium Męki Pańskiej

Diecezja legnicka ma nowe sanktuarium, które dnia 13 kwietnia zostało ogłoszone przez bpa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego w Tyńcu Legnickim, czyli w kościele filialnym parafii Ruja. Jest to Sanktuarium Męki Pańskiej, które z nowym wyposażeniem zyskało z jednego ze zlikwidowanych kościołów niemieckich w Kolonii relikwie Krzyża Świętego, Korony Cierniowej i Purpurowego Płaszcza. Siostry magdalenki wspólnot legnickich miały zaszczyt uczestniczyć w uroczystym ogłoszeniu sanktuarium. Uroczystości zostały poprzedzone wykładem ofiarodawcy ks. Michaela Gruteringa z Wuppertalu, który przybyłym przybliżył symbolikę ofiarowanego krzyża i tabernakulum. Następnie klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy odśpiewali wraz z licznie przybyłymi wiernymi Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył bp legnicki Zbigniew Kiernikowski i podczas której odczytano dekret ustanawiający SANKTUARIUM. Po celebracjach liturgicznych wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na wspólna agapę przy stole.