Kolejne Sympozjum w Lubaniu

Kolejne Sympozjum w Lubaniu

W sobotę 23 marca w ramach ósmego roku Nowenny przed Jubileuszem 700.lecia istnienia klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, w Domu Generalnym Zgromadzenia odbyło się sympozjum, którego tematyka dotyczyła zasłużonych dla zakonu magdalenek kapłanów. Po Eucharystii, którą celebrował i homilię wygłosił ksiądz prof. dr hab. Józef Pater- historyk Kościoła- Dyrektor Archiwum i Muzeum Diecezjalnego we Wrocławiu. W homilii ksiądz profesor przedstawił losy Polski i losy Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, których przebieg przyjmował określone tory dzięki ludziom odpowiedzialnym. Takich właśnie ludzi posyła Pan Bóg, by w zawirowaniach historii utrzymać konkretne dobre dzieło. Po uczcie duchowej wszyscy uczestnicy udali się do kapitularza, w którym nastąpiła część naukowa, czyli wykłady. Pierwszy wykład pt.” Prepozyci i komisarze Zakonu Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty po II wojnie światowej” przedstawił ksiądz Józef Pater, przybliżając na tle historii Ziem Zachodnich,  sylwetki zasłużonych na różnych płaszczyznach kapłanów, którzy przyczynili się do rozwoju magdalenek w Lubaniu. Kolejny wykład wygłosił Jego Ekscelencja Ojciec Biskup Jacek Kiciński z Wrocławia, który w temacie „ Rola kapłanów we wspólnocie zakonnej”, dotknął istotnych ról kapłanów dla wspólnoty Kościoła w ogóle.  Z wywodu Ojca Biskupa wynikało jasno, że każdy kapłan ma świadectwem własnego życia potwierdzać wiarę w Boga Trójjedynego, ma być też tym, który towarzyszy powierzonym ludziom w drodze do zbawienia oraz jako szafarz sakramentów, uobecnia Boga działającego dziś. W dyskusji skonkludowana została sytuacja Kościoła w Polsce, z której wynika bardzo mocno potrzeba świętych kapłanów- świadków oraz konieczność modlitwy ze strony laikatu za swoich duszpasterzy. Siostry magdalenki zapewniły wobec obecnych kapłanów, że Oni i wszyscy współbracia w kapłaństwie mają swoje wyraźne miejsce w codziennych modlitwach sióstr.