Przed Kapitułą Generalną

Przed Kapitułą Generalną

W Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty w Lubaniu, w dniach od 28 kwietnia do 1 maja odbywały się rekolekcje, w których uczestniczyło szesnaście delegatek na VIII Kapitułę Generalną Zgromadzenia. To duchowe przygotowanie do tak ważnego dla wszystkich sióstr magdalenek wydarzenia poprowadził salwatorianin z Nałęczowa-  o. Tomasz Niedziela. Treści rozważań bardzo mocno uwypuklały rolę Ducha Świętego w życiu osoby konsekrowanej a w szczególności potrzeby Jego obecności w momentach podejmowania ważkich dla życia osobistego, ale i dla całego Kościoła decyzji. Mocno wybrzmiała w tych naukach wręcz niezbędność przyzywania Bożego Ducha dla rozeznania znaków czasu w dzisiejszym świecie oraz roli, jaką winno przyjąć nasze Zgromadzenie w Kościele, jakie kierunki działań należy podjąc, by rzeczywiście odpowiedzieć na Boze wezwanie. 1 maja w godzinach popołudniowych bp legnicki Zbigniew Kiernikowski uroczyście zainicjował otwarcie Kapituły Generalnej. Na Mszy św., którą sprawował w intencji kapituły, biskup zwrócił uwagę na etymologię słowa „kapituła”, która wskazuje na schodzenie do Głowy, którą jest Chrystus. Chodzi więc o przyjęcie Jego sposobu myślenia, które często nie jest naszym. Po Mszy św. wszyscy spotkali się przy stole na uroczystej agapie.